เพลงเทศกาล คริสต์มาส

คริสต์มาส

คริสต์มาส

คริสต์มาส เวลาผ่านไปกว่าร้อยปี แต่ Jingle Bells ยังติดอันดับเพลงที่คนรู้จัก มากที่สุดในโลกเสมอ

เมื่อถึงเทศกาล คริสต์มาส ทีไรเสียงกรุ๊งกริ่งของจิงเกิลแบลส์ ก็มัก จะมาก่อนเพลงอื่นทุกทีไป จะเรียกว่าเป็น “เพลงคริสต์มาส” ที่คนนิยม มากที่สุดในโลกก็คงไม่ผิด

ท่วงทํานองเพลง คริสต์มาส  จําง่าย เพราะสนุก คึกคัก น่ารัก แค่ได้ยินก็ชวน ยิ้มแล้ว เนื้อเพลงก็ไม่เหนือบ่ากว่าแรงที่จะหัดร้องและจํา

โดยเฉพาะท่อน แยกที่ว่า “Jingle bels, jingle bells, jingle all the way.” นั้น ต่อให้ เด็กตัวนิดๆ ไม่ว่าจะเป็นชาติไหน มักจะร้องตามได้เสมอ

ครูที่สอนเพลงนี้ มักจะสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ด้วยว่า คําว่า bells นั้นแปลว่า ระฆัง หรือกระดิ่ง หรือกระพรวน ก็ได้ ส่วน jingle แปลว่า เสียงกรุ๊งกริง คล้ายๆ กับคําว่า jangle แต่คําหลังเป็นเสียงโลหะ กระทบกันอย่างไม่ค่อยน่าฟัง ในสมัยต่อมา คําว่า jingle มีความหมายถึง เพลงโฆษณาสั้นๆ อีกด้วย

คนช่างเก็บสถิติเขาก็บอกว่า Jingle Bells เป็นเพลงที่มีผู้นําไปใส่คริสต์มาส

More than a hundred years have passed, but Jingle Bells still ranks the songs that people know. Most always in the world

When it comes to Christmas, the jingle bells ringing often come before other songs. Would be called as “Christmas songs” that are most popular in the world would not be wrong.

The melody is easy to remember because it is fun, energetic, cute, just to hear and to smile. The lyrics are not over the strength to learn to sing and remember, especially the separating part

, “Jingle bels, jingle bells, jingle all the way.” Even if a little kid, regardless of nationality Always can sing along

The teacher who taught this song Tend to teach English to children that the word bells means bells or bells or bells. Jingle means the ringing sound similar to the word jangle, but the latter

word is a metal sound. Impacted not to be heard in later times. The word jingle means Also a short advertisement song

The mechanic kept the statistics. He said that Jingle Bells is a song that has been put on.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่