เจ้ารูดอล์ฟจมูกแดง กวางของซานตาคลอส

รูดอล์ฟจมูกแดง

ยังไม่ได้เล่าเรื่องของเจ้า รูดอล์ฟจมูกแดง ให้คุณผู้อ่านฟัง จึงจูงจมูก เจ้ารูดอล์ฟมาให้รู้จักกันชัดๆ ในคราวนี้

ที่จูงจมูกเพราะจุดเด่นของรูดอล์ฟอยู่ที่จมูก ไม่ใช่จูงจมูกตามสํานวน ฝรั่งว่า pulling his nose ที่คนไทยพูดได้สะใจกว่าว่า “สนตะพาย” แต่ อย่างใด

ตะพาย แปลว่า ช่องที่เจาะไว้ปลายจมูกวัว ควาย เพื่อจะใช้เชือก สนเข้าไป จมูกของสัตว์ใหญ่ๆ เป็นจุดอ่อนของมัน เมื่อดึงก็จะเจ็บกว่า ที่อื่นๆ มันก็ยอมให้เราดึงไปไหนๆ โดยง่าย

ซานตาคลอสไม่ได้สนตะพายรูดอล์ฟ แต่ใช้ช่วยลากเลื่อนที่ขน ของขวัญไปแจกให้เด็กๆ

มนุษย์ที่ไหนๆ ก็รู้จักที่จะหาพาหนะและวิธีสัญจรให้เข้ากับภูมิ ประเทศที่ตนอยู่ ใครอยู่ใกล้น้ําก็เชี่ยวชาญทางเรือ อยู่บกใช้ม้า ใช้ลา อยู่ ทะเลทรายก็ใช้อฐ ฯลฯ

พวกที่อยู่แถบหนาวจัดใช้สกีหรือเลื่อน แล้วนําสัตว์ในแถบนั้นๆ อย่างสุนัขหรือกวางเรนเดียร์มาช่วยลาก ตามประสามนุษย์ผู้รักสบาย รูดอล์ฟจมูกแดง

รูดอล์ฟจมูกแดง

Haven’t told your story Rudolph the Red Nose For the reader to listen to Rudolph, come to know each other clearly at this time

The nose is due to Rudolph’s nose. Not being influenced by foreigners as pulling his nose that Thai people can say more than “sniper” in any way

“Nose” means “a hole pierced at the end of a bull’s nose” to use a rope to get into the nose of a large animal Is its weakness When pulled, it will hurt more than other places. It allows us to pull anywhere easily.

Santa Claus is not embarrassing Rudolph But is used to help drag the carriage Gifts to give to children

Where humans Knew where to find vehicles and how to travel to the landscape Country of residence Anyone who is close to the water can specialize in boat, land, horses, donkeys, desert, etc.

Those in the cold regions use skis or sleds. Then bring the animals in that area Like a dog or reindeer to help tow As a human being who loves comfort Rudolph the Red Nose

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่