ซานตาคลอสเขาเป็นใครกันแน่

ซานตาคลอส

ซานตาคลอส หรืออีกชื่อ Saint Nick (ชื่อเล่น) ซึ่งผอม สูง และใส่เสื้อยาวๆ สีน้ําตาลแบบ พระปร่งสมัยโบราณ โดนชาวอเมริกันซึ่งรับความเชื่อเรื่องซานตาคลอสไป จากพวกผักช้เมื่อเกือบ ๒) 20 ปีที่แล้ว นําไปค่อยๆ เปลี่ยนท่านให้เป็น คุกสตาแก้มแด 1 อ้วนกลม อารมณ์ดีขนาดหัวร่อ โฮ-โฮ-โฮ ได้ยินกันทั่วใน ตรุษคริสเต็มาช

คนอเมริกันเปลี่ยนเสื้อ ซานตาคลอส จากสีน้ําตาลเป็นสีแดงด้วย เหมือน กับในโมษณาน้ําอัดลมยี่ห้อโคคา-โคลา (สมัยนี้คือ Coke) เพราะสีแดง คือสีของโคล่า (คนรุ่นเก่าเรียกอย่างนั้น) ซานต้าจึงกลายเป็นคนเสื้อแดง ไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

เด็กๆ เมริกันรุ่นเน้นเชื่อด้วยว่า ซานต้าตัวอ้วนนี้หอบถุงของขวัญ ลงมาทางปล่องไฟ งมีธรรมเนียมแขวนถุงเท้าไว้คอยให้ซานต้าใส่ของ ขวัญ) คนไหนเป็นเด็กที่ทั้งปีก็ได้ของขวัญ ส่วนที่เป็นเด็กไม่ดีจะได้แค่ถ่าน ก้อนเดียว

ความเชื่อนี้ใกล้ความจริงขึ้นมานิดหนึ่ง เพราะนักบุญนิโคลัสตัวจริง ซึ่งมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ ๔ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกรุณาเมตตาอย่างยิ่ง “ขอบ”วยเหลือคนตกยากและเด็กๆ

เพราะอย่างนี้เขาจึงถือกันว่าซานต้าหรือท่านนิโคลัสเป็นนักบุญ ประจําตัวเด็กๆ นอกจากนี้ยังคุ้มครองนักเดินทาง พ่อค้า เจ้าสาว และ โรงจํานําด้วย ประการหลังนี่เหมาเอาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ คนตกยาก นี่ยังไม่นับที่ท่านเป็นนักบุญประจําชาติของรัสเซียและกรีก อีกต่างหากท่าทางงานแยะจัง

เขาว่าพวกสแกนดิเนเวียนรวมนักบุญนิโคลัสเข้ากับความเชื่อเรื่อง 1VIull ดิน ทําให้เกิดความเชื่อแบบทอินวันว่า นักบุญผู้นี้เหาะเหินได้ พร้อม กันก็น่ารางวัลมาให้คนดี และทําโทษคนไม่ดี

คอ..อย่างนี้เองเพลงเขาถึงขู่เอาไว้ พวกเราไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่จึงต้อง

ซานตาคลอส

Saint Nick (nickname), who is tall and thin, wearing a long brown coat, like the ancient royal style. Hit by an American who believed in Santa Claus From the vegetables when almost 2) 20 years ago, gradually brought you into a prison. Cheek Dae 1 fat, round, good-tempered, ho-ho-ho heard each other in New Year’s Eve


Americans changed the Santa’s coat from brown to red too, just like in the Coca-Cola brand carbonated drink (now Coke), because red is the color of cola. (Older people call that) Santa became a red shirt. Inadvertently


Children in the American version believe that This fat Santa is carrying a gift bag. Come down through the chimney (There is a tradition of hanging socks for Santa to wear gifts) Anyone who is a kid all year receives presents. Poor children will only get one charcoal.


This belief is a little closer to the truth. Because the real Saint Nicholas Who lived in the 4th century was known as a person of great compassion “Edge” with the poor and children

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่