เพลงสามัคคีชุมนุม

สามัคคีชุมนุม

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล พ.ศ.๒e๑0-๒๔๕๙) นักการศึกษา นักคิด นักพูด และนักปกครองคนสำคัญของเมืองไทยในอดีต ได้ขอยืมทำนองของ Auld Lang Syne มา
ใสเนื้อร้องไทยเป็นเพลง สามัคคีชุมนุม ที่เหล่าลูกเสือไทยมักเปลี่ยนชื่อ
ให้ใหม่เป็นเพลง ‘พวกเราเหล่ามาชุมนุม ตามเนื้อร้องของเพลงไงล่ะ

ท่านเจ้าคุณฯ เคยเป็นพระพี่เลี้ยงหรือที่เรียกว่า ‘พระอภิบาล’ ของ
พระจ้อยู่หัวรัชาลที่ ๖ เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ
(ขณะนั้นยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร) ทำให้อดเดาไปไม่ได้ว่าท่นเจ้าคุณฯ คงมีโอกาสได้ยินเพลง
Auld Lang Syne ของสก๊อตตั้งแต่ครั้งนั้น แล้วคงชอบมากจนนำมาใส่
เนื้อร้องภาษาไทยให้ชาวสยามได้ร้องกัน
เนือร้อง Auld Lang Syne ฉบบสก๊อตที่คน
สรุปสั้นๆ ความหมายของเพลงคือ…อย่าลืมวันเวลาเก่าๆ และมิตรสหาย
จักกันมาเนิ่นนาน เป็นเพลงที่เน้นเรื่องมิตรภาพเก่าแก่มากกว่า
อื่นใด แต่ สามัคคีชุมนุม ของท่านเจ้าคุณฯ เน้นที่ความสมัคคี และ
ความรักและกตัญญูในชาติ ศสน์ กษัตริย์รวมทั้งการฉลองพระเดช
พระคุณและทำทุกสิ่งที่ ‘พระจอมสยาม’ มีพระราชประสงค์ด้วย

Chao Phraya Phra Somdej Suntharathibadi (Mom Rajawongse Pia Malakul, 2e110-1949), educator, thinker, speaker and important figure ruler of Thailand in the past Borrowed the Auld Lang Syne melody
  Clear Thai lyrics as songs ‘Unity rally’ that Thai Scouts often change their name to
  Make it new as a song ‘We all come together According to the lyrics of the song

Than Chao Khun, used to be a mentor, also known as ‘pastoral care’ of
 His Royal Highness Princess Chulalongkorn 6 when traveling to study in England.
 (At that time, still holding the title of the Crown Prince.
 The Crown Prince) makes it impossible to guess that you. Have a chance to hear music
 Auld Lang Syne of Scotland since that time And like it so much that it is put in


 Thai lyrics for Siamese people to sing
 Auld Lang Syne Directory, Scottish People
 In short, the meaning of the song is … Do not forget the old days and friends.
 Will come together for a long time It’s a song that focuses on old friendship.
 Any other but the ‘Unity Gathering’ of the Prince Emphasizing the application and
 Love and gratitude in the life of the King including celebrations
 Grace and do all that ‘Phra Chom Siam’ has a royal wish as well.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่