เพลง AMAZING GRACE

กลางทะเล

เมื่อเด็กชายนี่อายุได้เพียง ๑๑ ปี พ่อก็ริมพาลงเรือไปคัม
รอไป กลางทะเล เฮัเฮ-เฮ-เฮ-เห-เฮ้ เหมือนพลงเก่ที่ชาวสุนทรากรฉ
ร้องกัน ฟอซึ่งรักการอ่านและสนใจหาความรู้ สอนให้ลูกชายอนอก
เขียนได้คล่องแคล่ว และใฝ่หาความรู้เช่นกัน
ที่พอกระเตงไปด้วย เท่กับเด็ชายจอห์นนี่ได้เรียนการดินเรืข
ภาคอาชีวะจกของจริงตั้งแต่ต้น เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มจึงกลายเป็นนักเดิน
เรือตามรอยบิดา
ไม่ช้าจอห์นก็ได้งานเป็นกัปตันเรือขนทาส
ระหว่างที่ขนทาสอยู่หลายปี เขาเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ประสบ
อย่างละเอียดถีถ้วน ต่อมาจึงกลายเป็นบันทึกางประวัติศาสตที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับการค้าทาส ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่ามนุษย์เราสามารถทำทารุณ
ต่อกันได้ยิ่งกว่าที่ทำแก่สัตว์เสียอีก
จอห์นเองบันทึกไว้ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติต่อทาสอย่างเหี้ยม
โหดเช่นกัน เพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกิน
แต่อยู่มาวันหนึ่ง เกิดพายุยกาจมหัศจย์ ขนาดคนที่อยู่กับทะเล
มาตั้งแต่เด็กอย่างจอห์นยังกลัวจนแทบเสียสติ บทสวดมนต์ต่างๆ ที่แม่
สอนไว้นานซ้ำจนคิดว่าลืมไปหมดแล้ว กลับท่องได้คล่องดี
และแม้ว่าจะนับถือศาสนาคริสต์ แต่เมื่อถึงตอนนั้นก็คงบนบาน
ศาลกล่วแบบเดียวกับที่คนไทยพุทธก็ชอบทำ สัญญิง-สัญญากับพระเจ้า
ว่า หากรอดชีวิตไปจะกลับตัวเป็นคนดี
แล้วพายุ กลางทะเล ก็สงบ
เหตุการณ์ครั้งนั้น เปลี่ยนให้จอห์นคลายเป็นคนมีความมตตากรุณา
ทั้งต่อลูกเรือและพวกทาสที่พามา ก
ห้สนินนินะคดะร โซย
ในที่สุดจอห์นก็ตัดสินใจขึ้นบกไปร่ำเรียนเพิ่มเติม เพื่อที่จะรับใช้
พระเจ้าตามที่ได้ตั้งใจไว้แต่ครั้งโดนพายุร้ายกลางทะเลลึก มก
๒๐ กว่าปีก่อนนั้น ไม่มีโรงเรียนผู้ใหญ่ประเภทโตแล้วเรียนลัค
ขนาดโรงเรียนธรมดายังมีน้อย เด็กเล็ๆ ไม่ค่อยจะได้เรียน แล้วจะปล่อย

When this boy was only 11 years old, Father Rim took the boat to Kham.
 Waiting to go to the middle of the sea. Hehe-hehe-hehe-hehe. Like the sunbeam
 Sing for each other who loves to read and is interested in knowledge Teach son son outside
 Can write fluently And pursuing knowledge as well
 Which is enough for the king to eat Cool with Baby Chai. Johnny learned how to study.
 Vocational sector from real things from the beginning When he was young he became a traveler.
 The boat following in the footsteps of his father


 Soon John got a job as a slave ship captain.
 During the years of bondage He writes various stories that experience.
 Thoroughly Later became the best historical record
 Slavery For future generations to learn that humans can do cruelty
 Can be more connected to one another than to other animals
 John himself notes that he is one of the ruthless slaves.
 Too brutal because it was so common
 But one day There was a storm. The size of the person at sea
 Since a young age, such as John, still almost afraid Various prayers that mum
 Taught for a long time until I thought that all was forgotten Able to surf smoothly

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่