บทเพลง La Marseillaise

นายทหาร

เพราะบรรเลงครั้งแรกที่เมืองมารแซย์ และกองทหารจากเมืองมาร์
แซย์ร้องเพลงนี้เมื่อมาร์ชเข้าปารีส จึงเป็นต้นเหตุให้คนพากันเรียกเพลงนี้
ว่า ‘ลา มารแซแยซ’ (บทเพลงแห่งเมืองมาร์แชย์) แทนที่จะเรียกตามชื่ออัน
ถูกต้องว่า Chant de guerre pour I’Armee du Rhin หรือเพลงสงคราม
สำหรับกองทัพแห่ง (ลุ่มน้ำ) ไรน์
นักเพลงเขารู้กันมานับร้อยๆ ปีแล้วว่า เพลงอะไรก็ตาม หากมีชื่อ
ยาวยึดแล้วในที่สุดจะต้องถูกคนฟังตัด-กอน-ยอย่น บางครั้งยังเหลือเค้า

ของเดิมบ้าง แต่ที่เปลี่ยนไปเลยตามใจคนฟังก็มีมาก เช่นในกรณีนี้จะเรียก
“‘ลา มารแซแยช ว่าเพลงมาร์ซก็ย่อมได้ เพราะทั้งความตั้งใจของผู้เขียน
ทั้งทำนองและเนื้อร้องเป็นไปเช่นนั้น เนื้อเพลงชวนกันเดินมาร์ชไป…
ไม่ใช่แค่ “เดิน เผชิญโชคชัย” อย่างของธรรมศาสตร์ แต่ชวนให้ “ชักธง
ชุ่มเลือด” มาร์ชตรงไป “ฆ่าศัตรู เอาเลือดชั่วของมันออกมาทาแผ่นดิน…”
อะไรทำนองนี้

ซึ่งคงถูกใจพวกชาวบ้านสมัยโน้นไม่น้อย ด้วยสุดแสนเหม็น
เบื่อกษัตริย์ฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๖ และพระราชินีมารี อังตัวเนตต์
ซึ่งโปรดแต่ความหรูหรา และไม่ห็นคุณค่าของประชาชนที่หลังสู้ฟ้าหน้า
ถึงกับมีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อประชาชนไปร้องว่าอดอยาก ไม่มีขนมปัง
จะกิน พระราชินีผู้ซึ่งไม่เคยรู้จักความลำบาก ตรัสตอบว่า พนินนี้งฟ
ไม่มีขนมปังก็กินขนมเค้กสิ!

นักประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นเรื่องกุขึ้นทั้งเพ แต่ก็ยังมีเรื่องจริงอีก
มากมายที่ทำให้ประชาชนโกรธแค้นชนชั้นสูงแสนสาหัส และคงเพราะความ
เจ็บช้ำน้ำใจที่ว่ เนื้อเพลง ‘ลา มารแซแยซ’ จึงรุนแรงและรุ่มร้อนติกต
จลิน ฝรั่งเศสรับ ‘ลา มารแซแยซ’

เป็นเพลงชาติตั้งแต่ ค.ศ.๑๗๙๕
คนรุ่นใหม่อยากรู้เรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างสนุก ก็ต้องดูหนังหรือ
ละครเพลงเรื่อง Les Miserables ซึ่งทำมาจากนิยายที่อ่านแล้วหัวใจ
เหี่ยวของวิกตอร์ อูโก (Victor Hugo)

นโปเลียน โบนาปาร์ต หนึ่งในกลุ่มทหารหนุ่มที่ร่วมในการปฏิวัติ
ครั้งนั้นก็ชอบเพลงนี้เหมือนๆ กับคนอื่น
แต่…หลังการปฏิวัติ…พอ นายทหาร หนุ่มผู้มีอุดมการณ์สูงส่ง กลาย
เป็นผู้มีอำนาจคับบ้านดับเมือง จนสวมมงกุฎให้ตัวเองเป็น ‘จักรพรรดินโป
เลียนแห่งฝรั่งเศส’ ได้แล้ว ก็ชักทนฟัง ‘ลา มารแซแยซ’ ไม่ได้ สั่งให้ปลด
ออกจากความเป็นเพลงชาติซะ
คงเป็นเพราะได้ยินที่ไร อดนึกไม่ได้ว่าคมกิโยตินที่เคยตัดเศียรของ

นายทหาร

นายทหาร

Because it was first played in Marseille. And the troops from Marseille sang this song when Marsh entered Paris. That’s why people call this song “La Marseille” (the music of the city of Marseille) instead of the correct name Chant de guerre pour I’Armee du Rhin. Or war song
For the Army of the (Basin) Rhine
musicians, they’ve known for hundreds of years that whatever song If there is a long name, then it will eventually be cut by the audience – Gon-Yo Sometimes he still left.

Some items But there are many changes that will please the audience As in this case, it is called “” La Marseille. Marz would have Because of the author’s intentions, both the melody and the lyrics are like that. The lyrics invite each other to march …
Not just “walking in the face of luck” like Thammasat, but inviting “to draw the flag.” Soak the blood. br> something like this

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่