หัวใจคุณครูนั้นยิ่งใหญ่

หัวใจคนดูต้องติดตามเชียร์ คุณครู ไม่ให้หมดไฟช่วยเด็กสลัมเหลือขอ
และคอยเรียร์ด็กเหล่นั้นให้เห็นความดีของ คุณครู เสียที
ดาราสีไม้มะเกลือซิดนีย์ พอยติแอร์รับบทครูนิโกรที่ต้องมารับมือ
กับเด็กจาก East End ถิ่นยากจนในลอนดอน
ด็กร้ายในยุค 6ร นั้น ถามคุณปูคุณยำได้เลยว่ร้ยแค่ใหน คน
รุ่นเดียวกัน-หากไม่หลอกตัวอง-ก็จะต้องยอมรับว่า เด็กร้ายในยุค 60s
เป็นต้นตระกูลของ (ขอประทานโทษ) “ด็กระยำ ในโลกสมัยหลังๆ อย่าง
แท้จริง เพราะเป็นเด็กรุ่นแรกที่เริ่มรู้จักสิทธิมนุษชน โลกเปิดกว้างสำหรับ
เด็กยิ่งกวยุคใดที่ผ่นมา ทำให้มีทางเลือกโดอไม่ต้องนั่งหงอ รอคำสั่งพ่อ
แม่ เหมือนอย่างเด็กๆ ในยุคก่อนหน้านั้น
ที่พูดนี่หมายถึงเด็กร้ยจริงๆ ไม่ใช่เด็กเชียวนิดๆ หน่อยๆ เพราะ
ความเยาว์ ใครรันจงอย่ได้ออกมาแก้ตัวให้เปลืองเวลา
เด็กร้ายจากอีสต์เอนด์ แหล่งสลัมของทรงลอนดอน นำขนหัวลุก
สำหรับคนเป็นครู เฉือนๆ กันกับเด็กในเวสต์ไรด์ของนิวยอร์ก ใครเคยดู
ละครเพลงหรือภาหยนตชั้นยอตอย่าง West Sde Story คงจำได้
เรื่องราวซีวิตองคนจนจากแหล่งเหล่นี้ นำมาผูกเป็นหนังสือ
หรือเป็นหนัง เป็นละดไต้สนุกกว่ารื่องราวของคนวยอย่างในเวสต์เรนต
ของลอนดอน หรืออีสไซค์ของนิวยอร์ก แหล่งที่คนทยไปเดินช้อปปิ้งรื้อ
กระเป๋ใบเตียว ด้วยเงินที่สามารถส่งเด็กยากไให้เรียนหนังสือจนจบ
มัธยมได้นั่นแหละ
ไม้เด็ดของครูชิดนียไม่ไซมเยว แต่เป็นไม้นวม ประกอบด้วย
ความมศา ความข้าใจ และความอดทน ซึ่งทำให้ชนะใจลูกศิษย์ได้
โดยดชาด บรดาเต็กร้ายจึงกลายเป็นเด็กดี และมอบความรักเคารพ
ให้ “แต่คุณครูด้วยควงใจ จริงๆ
ไม่ใช่เห็นครูเป็นเรืยจง ข้งให้แจวให้พายไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็
ถีบหัว(เรือ)ส่ง (ผงสัยมานานแวรำทำไมถึงใช้เป็นกิริยาไม่ดี)

คุณครู

The hearts of the viewers must follow and support the teachers not to run out of energy, help the brumming ghosts.
 And waiting for those dogs to see the good things
 Ebony Star, Sydney PTI Air plays the Negro teacher that must be dealt with.
 With children from East End, a poor resident in London
 Bad boy in age 6, then ask Khun Poo, you can just say that someone
 The same model – if not fooling ourselves – must admit that 60s bad boy
 The family of (Excuse me) “child fucked in the latter day world like
 Indeed, because it was the first generation of children who started to know human rights. The world is open for

What era of children has passed? Giving the choice, don’t have to sit and wait for father’s orders
 Mom like a child In the age before that
 What this means is really a boy. Not a little kid
 Young people who run Chong Do not excuse to waste time.
 Bad boys from the East End London’s slum-like bogies
 For a slash teacher with a boy in West Ryde of New York, who used to watch
 A musical, drama, or film of the class, like West Sde Story, can be remembered.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่