งานแต่งงานขอฮาวายจริงๆ

งานแต่งงาน ของฮาวายจริงๆ คงไม่ใช้ระฆัง เพราะแม้จะถูกอิทธิพล
คนผิวขาวครอบงำมาเป็นเวลานับร้อยๆ ปี แต่คนฮาวายซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์
โพลีนีเซียน ก็ยังยึดถือประเพณีของตนอย่งเหนียวแน่น ถึงจะผสมผสาน
รัฒนธรรมฝรั่งบ้าง แต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ของตั้งเดิมหายไป
คนฮาวายอลาดพอที่จะรู้ว่า หากทำฝรั่งไปก็เป็นได้แคฝรั่งชั้นสอง
ยังไๆ สู้เป็นฮาวายชั้นหนึ่งไม่ด้ นานๆ เข้าฝ่ยฝรั่งก็กลับมาเห่อฮาวาย
เสียเอง
ฝรั่งที่ไปอยู่ในหมู่เกาะฮาวายส่วนใหญ่จึงพยายามทำตัวให้สบายๆ
เหมือนคนฮาวาย เพราะเริ่มตระหนักว่ชีวิตที่เต็มปด้วยการแข่งขัน ความ
รีบเร่ง และวัตถุนิยม ไม่ได้นำความสุขมาให้มนุษย์อย่างแท้จริงเหมือนกับ
ความเรียบง่าย
ความเรียบง่ายอย่างในชีวิตแท้ๆ ของชาวเกาะ
เรียบง่ายเช่นดอกชบาที่คนฮาวายเลือกเป็นดอกไม้ประจำรัฐ ไม
ชับช้อน ซ่อนกลีบพราะมีอยู่ไม่กี่กลีบ ไม่ซ่อนกลิ่นพราะไม่มีกลิ่น
แป้นแร้น น่รัก แต่ทนทานกับสภาพอากาศท้องถิ่น
สุภาพสตรีผิวขาวคนหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตบั้นปลายในฮาวาย เคยให้ข้อ
สังเกตว่า ดอกชบาอันเป็นดอกไม้ประจำรัฐฮาวายนั้นเหมาะสำหรับงาน
แต่งงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีแค่ ๕ กลีบ
ลองเด็ดทีละกลีบ แล้วเสี่ยงทาย…
He loves me…
He loves me not…
He loves me…
He loves me not…
กลีบสุดท้ายจะไปลงที่
He loves me.
พอดิบพอดีทุกครั้ง

งานแต่งงาน

งานแต่งงาน

Really Hawaiian Wedding Probably won’t use the bell Because despite being influenced
 White people dominated for hundreds of years, but the Hawaiian people of the race.
 Polynesian still adheres to his own tradition to be unified.
 Some foreigners But did not let the original item disappear
 The Hawaiian people were all out enough to know that If making foreigners, it can be second class gum.

 Still not fighting as a first-class Hawaiian. For a long time, the foreigners returned to Hawaii.
 Lose one’s self
 Westerners who live in the majority of the Hawaiian Islands therefore try to be comfortable.
 Like a hawaiian Because he started to realize that life is full of competition
 Haste and materialism does not bring happiness to humans, truly
 Simplicity

Simplicity in the real life of the islanders.
 Simple such as hibiscus flowers chosen by the Hawaiian people as the national flower
 There are a few petals hidden in the spoon. No hiding, no odor
 Keyboard but durable with local weather conditions

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่