ดินแดนที่คนยุโรปในครั้งนั้นเรียกว่า The New World

ชนชาติต่างๆ พอเริ่มเป็นหนุ่มหมาดๆ พ่อกับญาติๆ หลายคนก็ทิ้งบนเกิด เดิน
แสวงโชคในอริกา ดินแดนที่คนยุโรปในครั้งนั้นเรียกว่า The New
World หรือโลกใหม่ เพราะในยุโรปมื่อ ๑๐๐ กว่าปีที่แล้วมีทั้งการกดชื่
ทศชั้นสูงและการกีดกันทางศสนา ยากที่ขาวบ้นธรรมดาจะวหน้
ยไดิบได้ดี คนหนุ่มสาวจึงเต็มใจจะไปหาชีวิตที่ดีกว่าในโลกใหม่
ไม่ผิดจากที่คนไทยครั้งก่อนยินดี ไปตายเอาดาบหน้า
พีดูมีทั้งความแข็งแกร่งของวัย มีทั้งความสามารถทางดนตรีติดตัว
ลังป็นไปได้ที่พ่อจะไปหาความรุ่งเรื่องในอเมริกา
แต่เมื่อพ่อไปถึง โลกใหม่ที่ว่ากำลังกลายเป็นดินแดนแตกแยก รัฐ
ต่ๆ และบรรดาประชาชนที่เคยร่วมความสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อรบ
กับอังกฤษ จนก่อตั้งประเทศใหม่ขึ้นได้ กลับเริ่มมีความขัดแย้งทั้งในเรื่อง
กรมือง การค้า เรื่องทาสและอื่นๆ จนกลายเป็นสงครามกลางเมือง
สงครามกลางเมืองในประเทศที่คนไทยเคยขนานนามว่า ‘สหปาลี
ฐยเมริกา เกิดขึ้นใน พ.ศ.๒๔๐๔ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ชนชาติต่างๆ ที่มุ่งหวังจะเข้าไปทำมาหากินในอเมริกา กลับตกอยู่
ท่ามกลางความขัดแย้งนี้ด้วยโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ต้องเลือกข้างไปตาม
สถานการณ์
ในขณะที่คนมีงินสามารถจ้างให้คนอื่นเป็นทหารแทนตนได้ บรรดา
ผู้มาตั้งรกรากใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ขัดสนอยู่แล้วกลับยินดีที่จะได้เป็นทหาร
พราะมีทั้งอาหารละเสื้อผ้ อีกทั้งยังมีงินคือนให้ด้วย แม้จะน้อยนิด
แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลย
พ่อยาขอบได้เข้าร่วมเป็นทหารในกองทัพฝ่ายเหนือของประธานา
ริมตีสินคอล์น พื่อรบกับฝ่ยไต้ซึ่งนิยมการมีทาส
สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงใน พ.ศ.๒๔๐๘

When people began to be young, many father and relatives left on the walk.
Make a fortune in America The land in Europe at that time was called The New.
 Mrd or the New World, because in Europe more than 100 years ago, there were both press
 Noble and religious deprivation Difficult to see
 Young people are willing to find a better life in the new world.
 Not different from the previous Thai people happy Die
 Phi Du has both the strength of his age. With both musical talents
 It is possible that Father will find the glory in America.
 But when Father arrived The new world that states are becoming a divided land.

 And all the people who used to join together in unity to fight
 With England until establishing a new country Instead, there were conflicts in both matters.
 Trade in slavery and others Until it became a civil war
 Civil war in a country that Thai people have dubbed the ‘Sahapali
 Thyrica was born in 1941, coinciding with the reign of King Rama III.
 Brave Head Rama 4
 The nations that look forward to making a living in America fall back.
 In the midst of this conflict too Causing him to choose which side to follow
 situation

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่