คุณูปการของคุณพระเจน ดุริยางค์

วงดลตรี ดุริยางค์

คุณูปการของคุณพระเจน ดุริยางค์
จึงมีมากมายกินกว่าเพียงการประพันธ์
ขอร้องแกมบังคับให้ทำใน พศ 2475
แต่หากมองให้ลึกซึ้งถึงที่มาของบรคทนนี้ ก็ต้องเปิดย้อนไปที่
หน้าประวัดิวันยาว์ของท่าน แล้วจะรู้สึกได้ว่า สุภาพบุรุษ
พระเจนฯ คือผู้ที่มอบของขวัญระดับ
ที่ชื่อ Jacob Feit ท่านบิดาของคุณพระเจนฯ
ชาติไห้แก่ประเทศสยามโดยแท้
ดังนั้นจึงต้องขอยิ้มเรื่องราวจาก วันยาว์ของคนใหญ่ หนังสือ
ขายดีของสำนักพิฑ์มดิชนมาเล่าต่อให้ฟังตรงนี้
ในวันเยาว์…
เด็กชายปีเตอร์ดยินพพูดกับเขาและพี่ชายสองคนเสมอว่
“จงอย่าได้คิดยึดคนตรีเป็นอาชีพป็นอันขาด”
เหตุผลสำคัญของพ่อคือ
“คนไทยไม่ได้รักดนตรีจริงๆ เล่นสนุกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทิ้ง”
ในประเทศที่คนไม่ได้ให้ความสำคัญการดนตรีอย่งจริงจัง ผู้ที่ยึด
อาชีพนี้ย่อมจะไม่ได้รับการนับถือ อีกทั้งยังไม่ได้คตอบแทนอันสมควรด้วย
เพราะไม่ต่างกันจากพวกที่ ต้นกินรำกิน ลักกี่มากน้อย
ประหลาดนัก ในขณะที่พ่อย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องนี้ แต่พ่อก็เคียวเข็ญ
ให้ลูกชายทั้งสามคนฝึกซ้อมดนตรีทุกวี่วัน
ทุกวีวันจริงๆ
ปีเตอร์กับพี่ๆ คือพอลและเลอ จะได้ “เว้นดีดซ้อมดนตรี” บ้างก็
เฉพาะวันคริสต์มาสและวันปีใหม
พ่อนลองคริสต์มาสและใหม่ของชาวตะวันตก ไม่ใช่วันสงกรานต์
อย่างคนไทยทั่วๆ ไป เพราะพ่อเป็นฝรั่ง
พ่อยาขอบ สb) ของปีตอร์ กิดในมือง โทer ซึ่งอยู่ทางตะวัน
ตกเฉียงใดของเยอรมนี้ในปัจุบัน (สมัยนั้นยอรมนี่แยกเป็นแคว้นเล็กๆ

ดุริยางค์

Khrong Khrong’s orchestra
 Therefore there is plenty to eat than just
 Begging to be forced to do so in bcat
 But if you look deeply at the origin of this personality Had to open the path to
 The face of the drug of the day. And will feel that Supha
 Phra Jane is the person who gives gifts
 1 Name Jacob Feit, Father of the King
 Truly retribution for Siam


 Therefore have to ask to smile from the story One Day of the Big Book
 The bestsellers of the Dijon School, tell us here
 On a young day …
 The boy Peter Nip always spoke to him and the two brothers that
 “Do not think of taking a third person as a career lacking.”
 The important reason of father is
 “Thai people do not really love music. Played for a while and then abandoned “
 In a country where people don’t t

ake music seriously, people who hold
 This profession will not be respected. And also not receiving a reasonable compensation as well
 Because it is no different from how many trees eat and eat
 Strange as the father repeated and repeated this story But my father was sick
 Have the three sons practice music every day
 Every day
 Peter and the brothers, Paul and Le, will get “except to rehearse the music.”

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่