ทหารเก่าไม่มีวันตาย

ทหารเก่าไม่มีวันตาย
“Old soldiers never die.”
หลายคนอดขำไม่ได้เมื่อได้ยินสำนวนนี้ เพราะบรรดาทหารเก่าก็
ถูกเผาที่เชิงตะกอนเดียวกันกับชาวบ้นธรรมดาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
ความหมายที่แท้จริงของสำนวนกนื้ คือทหารค่ไม่ตาย เพราะอยู่
ในหัวใจของคนข้างหลัง หากเป็นอย่งนั้น คนธรรมดาก็ไม่ตายเหมือนกัน
เพราะส่วนใหญ่ก็พอมีคนข้างหลังคิดถึงอยู่ ไม่มากก็น้อย
ทหารเก่ๆ บ้านเราชอบนำสำนวนนี้มาพูด เพราะจำมาจากทหาร
ก่าอเมริกันชื่อนายพลดักลาส แม็อาร์เธอร์ (Douglas MacArthur ค.ศ.
ด๔๔๐~๑๙๖ ๔) ซึ่งเป็นนายทหารคนดังสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงช่วย
ไม่ได้ที่ทหารอื่นๆ ในโลกนี้ อยากจะมีชื่อเสียง หรือฝันอยากเป็นอย่าง
นายพลแม็กอาร์เธอร์บ้างอ ตคูลปก กอพ
เช่นเดียวกับคนดังทั่วไป นายพลแม็กอาร์เธอร์นั้นมีทั้งคนรักและ
คนเกลียด มีทั้งคนชื่นชุมและสาปแซงใน ผลงาน ที่ได้ทำไว้ในชีวิต
เขาเป็นนักเรียนชั้นเลิศจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์ปอยต์แห่งสหรัฐ

ทหารเก่าไม่มีวันตาย

ทหารเก่าไม่มีวันตาย

Old soldiers never die
 “Old soldiers never die.”
 Many people can’t help laughing when they hear this phrase. Because all the old soldiers
 Burned at the same sediment as normal people everyday
 The true meaning of this idiom Meaning that the soldiers did not die because of
 In the hearts of the people behind If that’s the case Ordinary people do not die either.
 Because for the most part, there are more or less people behind to think about it
 Old soldiers like us to say this phrase. Because remembered from the military
 The American name is Douglas MacArthur.
 D404 ~ 196 4) who is a famous military officer during World War 2, therefore helping
 Not that any other soldier in this world wants to be famous Or dream of being like
 General MacArthur Kotkulpogop
 Like other celebrities General MacArthur has both lovers and
 Hateers are both happy and cursed in the work they have done in their lives.
 He is an excellent student from the Westpoot Cadet School of the United States.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่