ใครคือ ท่านเบิร์นส์ (Robert Burns)

ผู้รู้ฝรั่งหลายคนก็เถียงกันเองว่า ไม่ใช่ ท่านเบิร์นส์ สักหน่อยที่เขียน

อย่างน้อยบรรทัดแรกก็มีหลักฐานปรากฎอยู่นานแล้ว เพราะเป็นเพลงเก่า

แจ้งมีคนขยันนื้อเอาไว้ก่อน ท่านบิร์น สัมพียงเติมๆ ตัดๆ ต่อๆ เท่านั้น

เรื่องอย่างนี่ฟังแล้วต้องเฉยไว้ ถือว่าธุระไม่ใช่ เป็นเรื่องของฝรั่ง

เถียงกันเกียวกับผลงานของบรรพา

เข้า คนไทยเรามีสำนวนกินใจ ไม

หยาบคาย หากตรงไปตรงมาว่ ไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่เรา เหมาะจะ ใช้ในที่นี่เป็นอันมาก

หากคิดไปว่ตัวท่านเบิร์นส์ กวีเอกนั้น มีชีวิตอยู่เมื่อกว่า ๒๐๐ ปี

มาแล้ว ตั้งแต่ก่อนพวกฝรังที่นังเถียงกันหนคำหน้แดงอยู่ตอนนี้จะเกิด

ก็ยิ่งเห็นว่าไม่ควรใส่ใจ เพราะหลักฐานที่นำมาอ้างกันก็ล้วนแต่เป็นมือ

สองมือสามหรอจ้ขี่ปากคนอินมาอ้างทังนัน

ถึงอย่างไรก็ดูเหมือนว่ในความรู้สึกของคนส่วนมาก ท่านเบิร์นส์

รับเครดิตในการเขียนเนื่อไปแล้วเต็มๆ เห็นเนือเพลงนี่ที่ไหนก็จะเห็นชื่อ

Robert Burns ติดไปทุกที

เพลงของโลกและของเรา ๑๑๓

Many foreigners argue among themselves that Not a bit of burns written
At least the first line has already appeared for a long time. Because it’s an old song
There is someone writing it first. You, Bernin, just add, cut, continue.
Stories like this have to be listened to. Considered business It’s a foreigner story.
Arguing about the work of the company
We have Thai idioms.
Rude if honestly said Not father, father, mother. Our mother is very suitable to be used here.
If he thought that Mr. Burns, the great poet, lived over 200 years
Since before, those who argued with the red pages now would be born
The more that I should not pay attention. Because all the evidence cited is entirely by hand
Two hands and three? Ride the mouth of the Inama.
However, it seems that in most people’s feelings, Mr Burns
Full credit for writing content When seeing this song, wherever you see its name
Robert Burns gets stuck everywhere
Songs of the World and Ours 113

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่