La marseillaiseและมาร์ช ม.ธ.ก.

อัน ธรรมศาสตร์ สืบนามความสามัคคี ร่วมรักในสิทธิ์ศรี เสรีชัย
สัจธรรมานำเราเราในดวงใจ…
เราเดิน ผชิญโชคชัย เราเดิน ผชิญโชคชัย หน้าเดินๆ ผชิญโชคชัย
เผชิญโขคชัย เกรียงไกรในชัย ชโย ชโย ชโย”
คุณ ทวีปวร (ทวีป วรคิล) ซึ่งเป็นน้องชายคุณสุวัฒน์ วรดิลก
นักเขียนคนสำคัญของไทย มือดีตเป็นนักศึกษาหัวแข็งของธรรมศาสตร์-
หนึ่งในห้คนที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ฐานยุยงให้มีการ
ต่อคนรัฐบาลเมื่อ พ.ศ.๒๙๔ ศิษย์ธรรมศาสตร์รุ่นลายครามบางคน
เรียกนักศึกษากลุ่มนี้ว่ ห้เกลอหัวแข็ง’
ตามประวัติ คุณทวีปวรถูกจำคุกในข้อหากบฏและคอมมิวนิสต์ใน
พ.ศ.๒๕๐๓ พร้อมกับคุณจิตร ภูมิศักดิ์ และคุณทองใบ ทองเปาด์ แต่ได้
รับอนุญาตให้ออกไปสอบเนติบัณฑิต โดยมีเจ้าหน้ที่ควบคุมตัวออกจาก
เรือนจำไปสอบในตอนเข้า และกลับเรือนจำในตอนเย็น
คนรุ่นใหม่ฟังแล้วบอกว่า ต้องกัมหัวให้ทั้งคุณทวีปวรและผู้มีอำนาจ
สมัยนั้นไปพร้อมๆ กัน
ดูประวัติของทวีปวรแล้ว ก็ย่อมหายสงสัยว่าทำไมจึงเลือกทำนอง
เพลง ‘ลา มารแซแยซ’ มาใส่เนื้อ ‘มาร์ช ม.ร.กะ (สมัยก่อนใช้ชื่อว่า ‘มหา
วิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง’)
‘ลา มารแซแยซ ซึ่งถือกันว่าเป็นหนึ่งในเพลงอันเป็นเครื่องหมาย
ของการปฏิวัติ แต่งขึ้นในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส โดยนายทหารชื่อ Claude-
Joseph Rouget de Lisle เล่าขานกันว่าแกใช้เวลาเพียงคืนเดียว และ
บันทึกไว้เรียบร้อยว่แต่งเสร็จในวันที่ ๒๔ เมษายน ค.ศ.๑๗๙๒ (พ.ศ.
๒๓๓๕) และบรรเลงครั้งแรกที่เมืองมารแซย์
มารแซย์เป็นเมืองท่ของฝรั่งเศสในทะเลมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมือง
ท่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นของกรีมาก่อน ผ่านมือผลัดเจ้าของมาหลาย
ครั้งก่อนจะตกเป็นของฝรั่งเศสเมื่อกว่า ๕๐๐ ปีมาแล้ว

ธรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์

Thammasat inherits unity Make love in the right Sri Seri Chai.
 The truth brings us to our hearts …
 We walk Phachokchai. We walk Phachokchai ahead. Walking Phachokchai.
 Face Khokai Kriangkrai in Chai Chai Chayo Chayo “
 Khun Taweep Worawor (Tawee Worakil), the younger brother of Mr. Suwat Woradilok
 Key writers of Thailand Dee is a Unitarian student of Thammasat.
 One of the people whose names have been removed from the student registration. Base instigate
 Towards the government of the year 1941, some Thammasat students in the porcelain model
 Call this group of students that Huang’s Unitarian ‘
 According to history, Khun Tawan Wor was imprisoned for treason and communism in

2503 B.E. with Ms Jitphoomsak and Mr Thongbai Thongpao
 Allowed to go out for the Thai Bar Association exam With officers detaining from
 Prison went for exams when entering And returned to the prison in the evening
 The new generation listened and said Have to do it both to Khun Thaweeporn and the authority
 Back then
 Looking at the history of the continents Would naturally wonder why the melody was chosen
 The song ‘La Marseille’ put the meat ‘Marsh M.R.K. (formerly known as’ Maha

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่