เนื้อเพลง The Saints

“Oh, when the saints
Go marching in
Oh, when the saints go marching in Oh, how I want to be in that number
When the saints go marching in!!”
ที่เพลงเว้นไว้ให้เข้าใจเองคือเข้า ประตูสวรรค์ หรือที่เรียกว่า Pearly
Gate หรือประตูมุก เพราะตามตำนานว่ สลักจากไข่มุกเม็ดเดียว แน่นอน
ว่าจะต้องเป็นเม็ดมหึมา…เมคะ-มุก
ผู้ถือกุญแจไขเข้าประตูนี้คือ Sant Peter หรือท่านนักบุญปีเตอร์
ซึ่งทำหน้ที่คล้ายๆ เจ้าหน้ที่ตรงดนตรวจคนเข้าเมือง
คนนี้เข้าได้…โล่งอก
คนนั้นเข้าไม่ได้…ก็ส่งลงไปนรกโลกันต์
เหมือนที่เพลง พิภพมัจจุราช บอกไว้ไม่มีผิด
กรรมเวร! เล่าถึงช็อตแจ๊ซอย่าง The Saints แล้วมาถึง ‘พิภพ
มัจจุราช’ ได้ แสดงว่าสวรรค์กับนรกไม่ได้ไกลกันสักเท่าใดเลย
และเพราะเขียนบทความนี้ในช่วงที่มีการระลึกถึงเหตุการณ์ ซึ่ง
รัฐบาลสั่งกระขับพื้นที่และเกิดการยิงประชาชน ผู้ขียนจึงจบลงด้วยการ…
มอบเพลงทั้งหมดที่เล่ามาให้แก่วิญญาณผู้ถูกฆ่า ผู้ฆ่า และผู้
สั่งฆ่า ผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเหตุกรณ์เมษาฯ และพฤษภาฯ
๒๕๕๓ เพราะวิญญาณทุกดวง ไม่ว่จะของคนตายหรือของคนเป็น
ล้วนอยู่ในวังวนแห่งพญาโศก รรณีกรรแสง และล้วนหวังจะได้ตาม
เหล่าเทวายาตราสู่สวรรค์ด้วยกันทั้งนั้น

ประตูสวรรค์

ประตูสวรรค์

“Oh, when the saints
 Go marching in
 Oh, when the saints go marching in Oh, how I want to be in that number
 When the saints go marching in !! “
 The music that was omitted for understanding itself was the Heaven’s Gate Also known as Pearly
 Gate or Pearl Gate because according to the legend that Carved from one single pearl
 That must be monstrous … Mecca – Mook
 The key to unlocking this door is Sant Peter or St. Peter.

 Which has a function similar to Officials at the Immigration Bureau
 This person can go in … relief.
 That person can’t enter … and send it to hell.
 As the music of the Death Note says
 evil creature! Tells the jazz shot of The Saints and comes to ‘The World
 Death ‘shows that the heavens and the hell aren’t far apart.
 And because writing this article during the event that
 The government ordered to drive the area and shoot people. The author then ends with …

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่