ประวัติความเป็นมาของท่านเบิร์น

ประวัติท่านเบิร์น

ประวัติท่านเบิร์น มีประวัติเป็นลูกชาวนา ท่านเบิร์นซึ่งได้รับการศึกษาเพียงภาคบังคับในสมัย
โน้น จึงกลายเป็นคนช่งอ่านช่างเรียนเหมือนพ่อ ทำให้มีความรู้กว้างขวาง
กวีนิพนธ์ของใครที่เลิศๆ วรรณคดีเอกต่างๆ เด็กชายโรเบิร์ตก็กวาดมา
อ่านหมด ในขณะเดียวกันก็มีนิสัยชอบจำนิทานพื้นบ้าน และเป็นมิตรรัก
นักเพลงอย่างแม่ เที่ยวจดเพลงและนิทานก่าแก่ของสอตมารวบรวมไว้
ที่เห็นว่าแหว่งๆ วิ่นๆ ก็แต่งเพิ่ม เติม ต่อ ให้สมบูรณ์
ชาวสก๊อตจึงถือว่าท่านเบิร์นส์เป็นคนมีบุญคุณต่อชาติยิ่งนัก ที่ไม่
ปล่อยให้เรื่องราวพื้นเมืองสูญหายละลายไปกับกระแสของเวลา จนลูก
หลานที่ตามมาโง่งมที่อมะลื่อราวกับเป็นข้าวหลามเผา หลงคิดว่าตัวเกิด
มาจากกระบอกไม้ไผ่ ไม่รู้จักโคตรเหง้าเหล่าตระกูล
รูปผู้ชายตาโตหน้าเจียมๆ ที่นำมาให้ดูตรงนี้ เป็นรูปของท่านเบิร์นส์
ดูจากหน้าก็พอจะเดาออกว่าเป็นกวี แต่หากดูแววตาก็จะเห็นว่าแอบๆ
มีอารมณ์ขันแฝงอยู่ อย่างนี้เอง บทกวีนิพนธ์ของท่านเบิร์นส์หลายบท
จึงมีอารมณ์ขันแทรก ทำให้มีสน่ห์ ไม่ใช่นิพนธ์ชนิดที่ตั้งหน้าแต่จะเพ้อฝัน
เจ็บซ้ำ หรือโศกเศร้า
“อารมณ์ขันเป็นเกราะกันทุกข์”
ด้วยอารมณ์ข้ของมนุษย์นั้น เปรียบไปเสมือนเส้นลวดแข็งแรง
ต่อให้มีความรวราน ร้วฉาน เจ็บปวดอันใดเกิดขึ้นในหัวใจ อารมณ์ขัน
สมารถจะรัดไว้ให้คงสภาพที่ค่อนขงจะสบูรณ์ ไม่แตกสลายออกเป็น
เสี่ยงๆ นานๆ เข้าก็จะช่วยให้รอยแตกร้วชื่อมเข้าด้วยกัน
เหลืออย่างมากก็แค่แผลเป็น ไม่เจ็บไม่ปวด มีประโยชน์เอาไว้ลูบ
เล่นเวลาอยู่เปล่ๆ ไม่ให้ลืมที่มาของแผลนั้น

History of Bern Have a history of being a child of a farmer Byrne, who received only compulsory education in the period
 Over there, becoming a person who reads, is like a father To have extensive knowledge

The poetry of someone who is excellent Literature The boy Robert was sweeping in.
 Read it all while also having a habit of remembering folk tales And friendly love

 Musicians like mom Touring to record the songs and the old tales of the Sorot
 Who saw that his cleft, whiter, and more complements
 The Scottish people therefore consider Burns to be a great benefactor to those who do not

 Let the lost native story dissolve with the flow of time until the children
 The nephew that followed was foolish at the immigration, like a burnt rice. Thought that he was born
 From bamboo Unknown family pedigree

A man with a big face That is brought to look here It’s a picture of Sir Burns
 Looking at the face is enough to guess that it’s a poet. But if you look into the eyes, you will see that secretly
 With this hidden sense of humor. Many of the poetry of Burns

Therefore has a sense of humor that makes him charming, not a type of thesis that fantasies but fantasies
 Repeated pain or grief
 “Humor is a shield against suffering”

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่