ประเทศลาวเคยยืมเพลงAuld Lang Syne ไปใส่เพลงชาติ

อย่าง ประเทศลาว ในสมัยก่อน เคยขอยืม Auld Lang Syne ไปใส่
เนื้อร้อง ทำเป็นเพลงชาติ ปลุกความรู้สึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คล้ายกัน
กับของเรา มีท่อนแรกว่า
“ชาคลาวตั้งแต่เดิมมา
ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในอาชี
ชาวลาผูกพันไมตรี
ฮ่วมสามักดีฮักห่อโฮมกัน
แต่ทุกวันนี้ ประเทศลาว ‘สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว’ มีเพลงชาติ
ใหม่แล้ว ทำนองเพลง Auld Lang Syne จึงเป็นแค่อดีต เหมือนความ
หมายของชื่อเพลงในภาษาสก๊อต ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆ ว่า “od
long sine’ หรือแปลอีกที่ได้ว่า oทg ล9๐’ หรือ ‘นานมาแล้ว’ นั่นเอง
ใครอยากฟังเพลงชาติลาวแบบใหม่ซึ่งนุ่มนวลน่ารักเหมือนนิสัย
คนลาว ก็เข้าไปฟังในยูทูปได้
ไม่ใช่แต่ลาวเท่านั้น Aegukga เพลงชาติเก่าแก่ของเกาหลี (ก่อน
จะแยกออกเป็นเหนือและใต้) ก็เคยใช้ทำนอง Auld Lang Syne เหมือน
กัน และมาเปลี่ยนเป็นทำนองโดยฝีมือชาวเกาหลีเองในตอนหลังใใ
ชาวเกาะมัลดีฟส์ก็เคยใช้ทำนอง Auld Lang Syne เป็นเพลงชาติ
เช่นเดียวกัน แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปใช้เพลงชาติใหม่ชื่อ Gaumee Lava
แทนเรียบร้อยแล้ว
Auld Lang Syne ในภาษาจีนเป็นเพลงโหยวอี้ตี้จิ๋วเทียนชาง
成益地久天人) ที่ในกูเกิลแปลว่า มิตรภาพชั่วกัลปาวสาน’ หรือ Friend
ship Forever พวกนักเรียนในจีนใช้ร้องร่วมกันในโอกาสต่างๆ รวมทั้ง
ร้องให้ให้เพื่อนที่จากไปด้วย
ส่วนญี่ปุ่นซึ่งได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ซัมงวดเป็นระดับตันไ
ของโลก นำทำนอง Aud Lang Syne ไปใส่เนื้อร้องที่บรยายความทุกชื่

In Laos, in the past I borrowed Auld Lang Syne.
 The lyrics are made into national songs. Awaken a sense of patriotism to the monarchy
 And ours has the first part that
 “Chak Laos from the beginning
 Famed in the Archite
 The donkey’s relationship is good.
 Huam Sa is always good.
 But today, Laos ‘Lao People’s Democratic Republic’ has a national anthem.
 New, the Auld Lang Syne melody is just past, like
 Meaning of song names in Scottish language Which is directly translated into English as “od

 long sine ‘or more meaning, o g l 900’ or ‘a long time ago’
 Who wants to listen to the new Laos national anthem, which is gentle, cute, like a habit.
 Lao people can listen to YouTube.
 Not only Laos, Aegukga, the old Korean national anthem (before
 Will split north and south) also used Auld Lang Syne like
 Together and come to change to melodies by Korean craftsmen later
 Maldives people have used Auld Lang Syne as a national anthem.
 Likewise, but today they have changed to a new national song called Gaumee Lava.
 Already replaced

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่