คริสต์มาส เป็นวันประสูติของพระคริสต์

อังกฤษ ก็เป็นธรรมดาที่พระองค์จะทรงพาภาษาฝรั่งเศสติดไปด้วย พวก นักภาษาเขาเชื่อว่า “Noel” เป็นคําหนึ่งในนั้น เพราะในอังกฤษไม่เคยมี ใครใช้มาก่อนหน้าจะถูกท่านดยุคพิชิต

Noell แปลว่า Christmas’ ซึ่งมีความหมาย วันประสูติของพระคริสต์ ของพระคริสต์ ขณะเดียวกันก็เป็นคําที่ใช้เรียกเพลงที่ร้องในเทศกาลคริสต์ มาสด้วย

ในขณะที่คนใช้ภาษาอังกฤษอวยพรกันในเทศกาลนี้ว่า “Merry Christmas” หรือ “ขอให้มีความสุขใน(เทศกาล) คริสต์มาส คนฝรั่งเศส จะใช้ว่า “Noel, Noel” หรือ “Joyeux Noel”

หากดูถึงที่มาก็จะเห็นว่า พวกฝรั่งเศสขอยืมคํานี้มาจากภาษาละติน natalis ซึ่งแปลว่า “วันเกิด

ชื่อ “นาตาลี/Natalie นาตาเลีย/Natalia” แม้กระทั้งชื่อภาษารัสเซีย

อย่าง “นาตาลยา/Natalya” หรือ “นาตาชา/Natashอ” เหมือนชื่อดาราคน สวยของเรา จึงแปลว่า “วันเกิด” โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเกิดของพระเยซ ฝรั่งหลายชาติเขาจึงนิยมใช้ตั้งเป็นชื่อพวกเด็กที่เกิดในเทศกาลคริสต์มาส หรือในวันคริสต์มาส

แต่ความหมายแท้จริงของ Christmas คือ “คริสต์” (Christ) บวกกับ มาส” (mass) หมายถึงการฉลองของคนหมู่มาก ดังนั้นจึงไม่น่าจะเรียกว่า “วัน! คริสต์มาสหรอก น่าจะเรียกว่า “เทศกาล” มากกว่า เพราะจริงๆ แล้ว ไม่มีใครทราบวันประสูติที่แน่นอนของพระเยซู ได้แต่ประมาณการเอา เท่านั้น ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เขาเลือกวันที่ ๒๕ ธันวาคมเป็นวันฉลอง เทศกาล คนส่วนใหญ่เลยเข้าใจผิด เหมาไปว่าเป็น วันประสูติของพระคริสต์

น่าประหลาดเหลือเกิน ที่ในภาคภาษาไทยคํานี้ก็มีความหมาย ค่อนข้างจะถูกต้อง เพราะ มาส” แปลว่า “เดือน! หากจะคิดว่าเป็น เดือน (ประสูติ) แห่งพระคริสต์” ก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าที่จะเจาะจง ใช้ว่า “วัน”

เล่ามาถึงตรงนี้ คุณผู้อ่านก็คงพอเดาได้ว่า “Noel! (เพลงที่ร้องใน เทศกาลคริสต์มาส) ที่ชื่อว่า The First Noel นี้มีที่มาจากฝรั่งเศส ว่ากัน ว่าเริ่มมีผู้ร้องและบรรเลงครั้งแรกๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๖ โน่น

อายุอานามของเพลงนี้จึงตกร่วมๆ ๕๐๐ ปี

เนื้อร้องสํานวนโบราณ นําเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลมาฝนย่อ เล่าถึงดวงดาวโชติช่วงบนฟากฟ้าและเทวดาที่มาแจ้งข่าวแก่เหล่าชาย เสียงแกะถึงเด็กชายน้อยแรกเกิดที่เมืองเบธเลเฮล์ม บรรดาชายเลี้ยงแกะ จึงติดตามดวงดาวไปจนได้พบทารกนั้น

เหล่านักปราชญ์กลุ่มหนึ่งก็ติดตามตาราโชติช่วงดวงนี้มาเช่นกัน ตามพระคัมภีร์ไม่ได้เจาะจงไว้ว่ามีทั้งหมดกี่คน แต่คนอ่านคัมภีร์แต่ครั้ง โบราณ ตีความเอาเองว่ามีปราชญ์ทั้งหมด ๓ คน เพราะได้ถวายของมี ค่าสําหรับยุคนั้น ๓ อย่าง คือ ทองคํา ยางไม้หอม และกํายาน แก่ทารก

วันประสูติของพระคริสต์

English was normal for His Highness to take the French language with them. They believed that “Noel” was one of them. Because in England there has never been Whoever used it before would be conquered by the Duke.

Noell means ‘Christmas’ which means Christ’s Birth, Christ’s Day, at the same time, is also a term used to refer to songs sung at Christmas Festival.

While English people bless each other in this festival as “Merry Christmas” or “Have a Happy Christmas (Christmas), French people use” Noel, Noel “or” Joyeux Noel “.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่