เพลงTaps สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

แล้วท่านนายพลก็ผิวปากให้ยึดโน้ตตัวนั้น หดโน้ตตัวนี้จนถูกใจ แล้วจึง
สั่งให้ใช้เป็นเพลงนอนประจำกองทหารของตน
โน้ต ๒๔ ตัวนี้ไพเราะถูกหูทหารที่กองอื่นๆ จนพากันนำไปบรรเลง
บ้าง แม้กระทั่งทหารฝ่ายตที่เป็นศัตรูก็ขอยืมไปบรรเลง
ขนาดศัตรูยังอยากเลียนแบบ ให้ถือได้ว่าแน่จริง
ในช่วง สงครามโลก ทหารอีกหลายชาติได้ยินเพลง Taps ของ
อเมริกันแล้วชอบใจ จึงขอยืมไปใช้ รวมทั้งทหารไทยเราด้วย รับไปแล้ว
ก็เปลี่ยนตรงนั้นนิด เติมตรงนี้หน่อย แก้เขิน หรือไม่ก็เพื่อให้มีความรู้สึก
เป็นเจ้าข้าวเจ้าของบ้าง
นอกจากจะใช้ ‘กล่อม’ แล้ว ทหารยังใช้เพลง Taps แบบเดียว
กับที่เราใช้เพลงพญาโศก คือใช้บรรเลงในพิธีศพของทหารที่เสียชีวิต เสียง
โน้ตวังเวงของแตรนอนในพิธีเช่นนี้ บีบหัวใจและเรียกน้ำตาได้ดีพอๆ กัน
ทุกวันนี้ กองทัพสหรัฐยังสงทหารไปปแตรนอนในพิธีศพทหาร
ผ่านศึกอยู่ แต่ริมลำบาก เพราะผลแตรมีน้อย ทหารฝนศึกๆ ก็ไม่
ค่อยๆfade aพay หายไป แต่กลับตายกันเป็นใบไม้ร่วง โดยเฉพาะพวก
ที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่ ๒ มา
กองทัพสหรัฐจึงต้องส่งแต่พลทหารแต่งตัวเต็มยศไปเปิดซีตีให้
ครบครัวทหารโวยกันเป็นแถว เพราะมีความรู้สึกว่าไม่สมเกียรติ
เหล่าบิ๊กในกองทัพสหรัฐจึงต้องให้นักประดิษฐ์คิดแตรแบบพิเศษ
หน้ำตาเหมือนของจริงปี๊ยบ แต่ข้งในบรจุชิปพิเศษไว้ พอกดปุม เสียง
เพลง Tลps อันไพเราะจะก้องกังวานขึ้น เหมือนจริงทุกประการ อาจจะดี
กว่าจริงอีกด้วยซ้ำ เพราะเป็นการบรรเลงจากทหารแตร (มือ) ปากหนึ่ง
ซึ่งได้ชื่อว่าเป Tapร ไพเราะกว่าใครๆ ในดินแดนอเมริกา
ทหารที่เป๋แตรปลอมเหล่านี้ เขาฝึกท่วงท่าให้งามสง่า เหมือน
ทหารแตรตัวจริงไม่ผิดเพียน
จะแตรจริงหรือแตรปลอม ทหารเก่าซึ่งนอนฟังเสียงแตรในพิธีศพ
ล้วนตายจริงกันทั้งนั้น ไม่ได้ค้างคาอยู่กลางลาภยศสรเสริญ เหมือนโน้ต
ตัวสุดท้ายของแตรนอน ที่แขวนค้างอยู่กลางอากาศ…เลยสักคน
แต่ แต่ แต
แต่ แต่ แต
แต่ แต่ แต
แต่ แต่ แต
แต่ แต่ แต
แต่ แต่ แต๊
แต๊ แต แต
แต่ แต่ แตรรรร

สงครามโลก

สงครามโลก

And the general whistled to hold that note Shrink this note until it pleases and then
 Ordered to use it as a recital of his troops
 This 24 note was melodious to the ears of soldiers at other divisions. Until bringing together to play
 Some even the enemy soldiers borrowed to play.
 Even enemies would like to emulate Can be considered to be true
 During the world war, many other soldiers heard Taps’s songs.
 Americans already amuse Therefore borrowing to use Including our Thai soldiers, already accepted
 Change there a bit Add here, fix shy or not to have feelings
 Is a coveted owner
 In addition to using ‘lullabies’, the military also uses the same Taps song.
 As we use the song Phyokyok Is played in the funeral of a deceased soldier
 The lonely note of the trumpet Squeezing the heart and calling tears equally well

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่