ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Aud Lang Syne

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ร่วมกันร้องประสานเสียง Aud Lang Syne ในคืน ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ของทุกปื
งนนื้อเมริกันเป็นนแบบ แต่วงดนตที่บรรเลงเพลงนี้ตอนเที่ยง
คืนส่งปีกต่อปีใหม่ในนิวยอร์กนั้น เป็นวงแคนาเดียนอเมริกันของคุณ
Guy Lombardo
ในสมัยเมื่อร่วมๆ ๙๐ ปีมาแล้ว วงดนตรีแบบบิ๊กแบนต์ในสหรัฐ
จะมีแบบสวีตกับสวิง วงคุณคาย ลอมบาร์โดเป็นวงสวีต วานหวาน คน
รุ่นคุณทวดยังเด็กชอบกันมาก ขนาดคุณทวดหลุยส์ อาร์มสตรอง ปีะป
ของชาวแจ๊ชยังหลงรักวงคุณคาย
ครั้งนั้นโทรทัศน์ยังไม่เกิด วิทยุยังเป็นของใหม่ วงดนตรีต่างๆ ได
ไปแสดงสดเพื่อถ่ยทอดไปให้คนฟังทั่วสหรัฐ ยิ่งคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ วงดังๆ ต้องไปประชันกันให้สนั่น
ใน ค.ศ.๑๙๒๙ ที่ไทม์สแคว์ นิวยอร์ก คุณคายเริ่มให้วงบรรเลง
เพลง Auld Lang Syne ตอนเที่ยงคืน เพื่อเป็นเครื่องหมายให้วงอื่นมา
รับช่วงต่อ แต่ปรากฏว่าคนชอบกันมาก ต่อมาวงกาย ลอมบาร์โคจึงเล่น
เพลงนี้ทุกปีตอนเที่ยงคืน
ตราบถึงปัจจุบัน คุณคาย ลอมบาร์โดจากไปแสนนานแล้ว แต่ทุก
ปีใหม่ที่ไทม์สแคว์ก็ยังเปิด Aud Lang Syne จากวงของคุณคายซึ่ง
บันทึกเอาไว้ กลายเป็นเครื่องหมาย ความประทับใจอันเปลี่ยนแปลง
มิได้’ ของคืนปีใหม่ไปแล้ว
Auld Lang Syne ฟีเวอร์ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ติดต่อ
กันไปทั่ว ถึงเที่ยงคืนเกือบทุกประเทศก็พากันบรรเลงผลงนี้ คนสก็อต
เขาภาคภูมิใจน้หนา ที่สมบัติของชาติชากลายเป็นสมบัติที่ได้แบ่งปัน
กันทั้งโลก
dininon nevenoy oire
แต่ไม่ใช่เฉพาะคืนปีใหม่เท่านั้นหรอก…
หลายชาติที่ ขอยืม’ ทำนอง Aud Lang Syกe ไปใช้ ก็มักเขียน
นื้อร้องใหม่ในภาษาของตนให้ถูกใจตัวเอง

Join the Aud Lang Syne Chorus on New Year’s Eve.
 Welcoming the new year of every year
 Americans are like But the band that played this song at noon
 Returning wings to New Year in New York Is your American Canadian band.
 Guy Lombardo
 In the past 90 years, big band bands in the United States
 Will have a suite like Swing and Khai Lombardo
 Your great-grandchildren are still young. The size of your great-grandfather, Louis Armstrong, year
 Of the beats still fall in love with Khun Khai band
 At that time, television was not born. Radio is still new, various bands
 Go live to broadcast to listeners throughout the United States. The more New Year’s Eve nights are welcomed.
 New Year, famous bands have to compete together
 In 1929 at Times Square, New York, Khun Khai began playing with the band.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่