หลวงวิจิตรวาทการ

หลวงวิจิตรวาทการ แต่แม้จะหายสงสัยเรื่องความรักแล้ว ก็ยังอดสงสัยเรื่อง “จะร้อง
เพลงชาติไทยให้ใครฟัง?” ต่อไปไม่ได้
ลองเที่ยวถามมิตรักนักผลงดู ตามประสาคนชี้สงสัย ได้คำตอบ
นักเพลงที่ฝันไว้ในใจแต่วัยเยาว์ว่าจะเป็นนักร้อง แต่ต้องไปเรียน
หมอจนจบตามที่พ่อบังคับ บอกว่า eurcลeaใกษขึ้ ujceมrhหcs
“ไม่ต้องร้องให้ใครฟัง ร้องคนเดียวก็ได้ ร้องในห้องน้ำเสียงฟังก้อง
กังวาน ขลังเหมือนเสียงของสันติ ลุนผ่ หรือปาวารอตติ ฟังเสียงตัวเอง
แล้วรักชาติจนขนลุก เวลาถูสบู่ลูบไปเป็นเม็ดๆ เลย”ไล งนะคน
ส่วนนักพลงรุ่นน้องทำหน้ำเบื่อๆ ที่ต้องตอบคำถามเรื่องจะร้อง
เพลงชาติไทยให้ใครฟัง
“ไม่กังวล ไม่ร้องก็ได้ ไม่ค่อยชอบร้องเพลงชาติมาตั้งแต่เด็ก ร้อง
จบเมื่อไหร่เป็นต้องเข้าห้องเรียน เซ็งมาก ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับเพลง
ชาติไปชั่วชีวิต อยากจะแนะนำกระทรวงศึกษาฯ ให้เปลี่ยนมาร้องเพลง
ชาติตอนโรงเรียนเลิก เด็กๆ จะได้รู้สึกรักเพลงชาติและรักชาติมากขึ้น”
แต่นักเพลงที่มีลักษณะพิเศษตรงมองโลกแง่ร้ายได้อย่างน่าสยอง
มิตงดนnesะลิar
บอกว่า
“หากชาติล่มจมจริงๆ ก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องจะร้องเพลงชาติไทย
ให้ใครฟัง ไม่มีชาติแล้ว เพลงชาติก็กลายเป็นของไร้ค่คล้ายๆ รัฐธรรมนูญ
ปี ๔o” f ha uuuwhemrulneera ofy sau Aor monaces
เขาบอกว่า ถึงตอนนั้น คนไทยอาจต้องกระเสือกกระสนไปอาศัย
หรือทำมาหากินในลาว กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ หรือแม้
กระทั่งเวียดนาม ซึ่งหากหางานไม่ได้ก็คงต้องซัดเซขอทานพลางวิ่งหนี
เจ้าหน้าที่ซึ่งตามจับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพลางยู
เพลงที่ควรหัดร้องแทนเพลงชาติ ควรเป็นเพลงที่ใช้ประโยชน์ได้
อย่าง ‘พรานสัญจร ของครูเอื้อ สุนทรสนาน และ หลวงวิจิตรวาทการ

Luang Wichit Wathakan But even after missing the love matters Still wondering about “will cry
 Can anyone listen to the Thai national anthem? “
 Let’s try to ask Kermit to love the film. As a person who has questioned the answer
 A musician who dreamed of being a singer But have to go to study
 Doctor till the end as the father told me that eurc ea u u u u u rh u cs
 “Do not cry to anyone. Can sing it alone Singing in the bathroom, listening to the echo
 Magical resonance like the sound of Santi Lun Pha or Pavarotti Listen to your own voice
 Then the patriot until goosebumps When rubbing the soap and rub it into granules. “
 As for the senior students, boring That has to answer the question of how to sing

 Thai national anthem for anyone to listen to
 “No worries, no singing, I haven’t liked the national anthem since I was a child
 Whenever I finish having to go to the classroom, I am very sick and causing bad feelings about music.
 Lifetime Would like to introduce the Ministry of Education To change to sing

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่