ทำไมท่านเบิร์นจึงเกลียดอาชีพทำไร่

เพราะความเป็นกวีนี่เอง ท่านเบิร์นส์จึงเกลียดชัง อาชีพทำไร่ ไม่ลืมเลือน
แลัวอย่างนี้ทนเบิร์นส์จะไปทำเพาะปลูกอะไรกิน ถางหญ้าก็คง
สงสารหญ้า ฆ่าแมลงก็คงน้ำตากระเด็น ไม่ต้องสงสัยว่าทำไม อาชีพทำไร่ นาสาโท
จึงไม่จำเริญรุ่งเรื่อง
ความจริงการเป็นกวีของท่านเบิร์นส์ ก็ทำรายได้ให้พอสมควร แต
หลายครั้งก็เขียนแล้วลืมซุกไว้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้าง บางครั้งก็ไม่รับเงิน
ค่าเขียนเสียเฉยๆ เพราะเขียนด้วยเอาบันเทิงหรือเป็นความชื่นใจส่วนตัว
ไม่ได้งกหรือเห็นแก่เงินอย่างที่ชาวสก๊อตสวนใหญ่ถูกฝรั่งด้วยกันกล่าว
หาเลย


เมื่อครั้งที่ช่วยนักเพลงเก่าอีก ๒ คน คือ James Johnson และ
George Thomson ทำงานเก็บรวบรวมเพลงอย่างที่เรียกว่า Scottish
aiร ได้เป็นจำนวนมาก (ar ในที่นี้หมายถึงท่วงทำนองเพลง ไม่ใช่อากาศ)
แล้วพิมพ์ไว้ราวกับเป็นไอเอสซองฮิตส์ฉบับสก๊อต เขาก็ไม่รับเงินเหมือนกัน
บอกว่าทำเพื่อสก็อตแลนด์ เป็นงานหนักที่ทำด้วยความรัก…และผูกพัน
พูดสำนวนกวีว่าเป็น ‘abour of love’


ในเมื่อเป็นเสียเช่นนี้ ก็พอจะเดาได้ว่า เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ท่าน
เบิร็นสไมใช่คนร่ำวย ติดจะกระเป๋แห้ง เช้ชุดดีกับความเป็นกวีเสียนี่
กะไร ส่วนลูกเมียจะหน้ำแห้งบ้งนั้น ถือว่าเป็นกรรมที่กิดมาเป็นลูก
เป็นมียของกวิ ยิ่งเมื่อตัวก่นเบิร์นส์จากไปเสียตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม
แน่นอายุเพียง ๓๗ปี ยิ่งเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ คนที่อยู่ข้างหลังก็ได้แต่
ร้องเพลงที่ทนรวบรวมหรือแต่งไว้เป็นการปลอบใจ

Because of being a poet Burns therefore hates what he does not forget.
 Then, like this, endure burns, would probably cultivate anything to eat and clear the grass
 Pity of grass-killing insects will probably tears splashes. No wonder why the rice fields

 Therefore did not prosper in the matter
 The Truth of Burns Poetry Make enough income but
 Many times I wrote and forgot to shove there. Sometimes not accepting money
 The writing fee is just bad. Because writing with entertainment or personal pleasure

 Not bent or sake of money, as the Scottish Gardeners were said to be foreigners.
 Find it now
 When helping two other musicians, James Johnson and
 George Thomson works to collect music called Scottish

 ai get a lot (ar here means music melodies, not the weather)
 Then printed as if it were an ISS version of the Scottish Hitz He also doesn’t accept money either.
 Said that it was done for Scotland It’s hard work done with love … and commitment.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่