หัวใจคุณครูนั้นยิ่งใหญ่

หัวใจคนดูต้องติดตามเชียร์ คุณครู ไม่ให้หมดไฟช่วยเด็กสลัมเหลือขอ
และคอยเรียร์ด็กเหล่นั้นให้เห็นความดีของ คุณครู เสียที
ดาราสีไม้มะเกลือซิดนีย์ พอยติแอร์รับบทครูนิโกรที่ต้องมารับมือ
กับเด็กจาก East End ถิ่นยากจนในลอนดอน
ด็กร้ายในยุค 6ร นั้น ถามคุณปูคุณยำได้เลยว่ร้ยแค่ใหน คน
รุ่นเดียวกัน-หากไม่หลอกตัวอง-ก็จะต้องยอมรับว่า เด็กร้ายในยุค 60s
เป็นต้นตระกูลของ (ขอประทานโทษ) “ด็กระยำ ในโลกสมัยหลังๆ อย่าง
แท้จริง เพราะเป็นเด็กรุ่นแรกที่เริ่มรู้จักสิทธิมนุษชน โลกเปิดกว้างสำหรับ
เด็กยิ่งกวยุคใดที่ผ่นมา ทำให้มีทางเลือกโดอไม่ต้องนั่งหงอ รอคำสั่งพ่อ
แม่ เหมือนอย่างเด็กๆ ในยุคก่อนหน้านั้น
ที่พูดนี่หมายถึงเด็กร้ยจริงๆ ไม่ใช่เด็กเชียวนิดๆ หน่อยๆ เพราะ
ความเยาว์ ใครรันจงอย่ได้ออกมาแก้ตัวให้เปลืองเวลา
เด็กร้ายจากอีสต์เอนด์ แหล่งสลัมของทรงลอนดอน นำขนหัวลุก
สำหรับคนเป็นครู เฉือนๆ กันกับเด็กในเวสต์ไรด์ของนิวยอร์ก ใครเคยดู
ละครเพลงหรือภาหยนตชั้นยอตอย่าง West Sde Story คงจำได้
เรื่องราวซีวิตองคนจนจากแหล่งเหล่นี้ นำมาผูกเป็นหนังสือ
หรือเป็นหนัง เป็นละดไต้สนุกกว่ารื่องราวของคนวยอย่างในเวสต์เรนต
ของลอนดอน หรืออีสไซค์ของนิวยอร์ก แหล่งที่คนทยไปเดินช้อปปิ้งรื้อ
กระเป๋ใบเตียว ด้วยเงินที่สามารถส่งเด็กยากไให้เรียนหนังสือจนจบ
มัธยมได้นั่นแหละ
ไม้เด็ดของครูชิดนียไม่ไซมเยว แต่เป็นไม้นวม ประกอบด้วย
ความมศา ความข้าใจ และความอดทน ซึ่งทำให้ชนะใจลูกศิษย์ได้
โดยดชาด บรดาเต็กร้ายจึงกลายเป็นเด็กดี และมอบความรักเคารพ
ให้ “แต่คุณครูด้วยควงใจ จริงๆ
ไม่ใช่เห็นครูเป็นเรืยจง ข้งให้แจวให้พายไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็
ถีบหัว(เรือ)ส่ง (ผงสัยมานานแวรำทำไมถึงใช้เป็นกิริยาไม่ดี)

คุณครู

The hearts of the viewers must follow and support the teachers not to run out of energy, help the brumming ghosts.
 And waiting for those dogs to see the good things
 Ebony Star, Sydney PTI Air plays the Negro teacher that must be dealt with.
 With children from East End, a poor resident in London
 Bad boy in age 6, then ask Khun Poo, you can just say that someone
 The same model – if not fooling ourselves – must admit that 60s bad boy
 The family of (Excuse me) “child fucked in the latter day world like
 Indeed, because it was the first generation of children who started to know human rights. The world is open for

What era of children has passed? Giving the choice, don’t have to sit and wait for father’s orders
 Mom like a child In the age before that
 What this means is really a boy. Not a little kid
 Young people who run Chong Do not excuse to waste time.
 Bad boys from the East End London’s slum-like bogies
 For a slash teacher with a boy in West Ryde of New York, who used to watch
 A musical, drama, or film of the class, like West Sde Story, can be remembered.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แด่คุณครูด้วยความรัก

คนไทยรักนับถือครู บูชาหนังสือ แต่ไม่สนใจสนับสนุนการศึกษา แด่คุณครูด้วยความรัก

หนึ่งในมิชชันนรีอเมริกัน ที่มีส่วนในกาวางรากฐานในการศึกษาเมื่อต้นศตวรรษที่ ๒๐ เคยให้ข้อสังเกตุไว้กับลูกศิษย์ของท่านฟังดูขัดๆ กันอยู่ในตัว แต่เมื่อคิดดูดีๆ แล้วจะเห็นว่าจริง แม้พวก
เราจะเปรียบครูเป็นเรือจ้าง แต่เราก็ยกย่องนับถือครูบาอาจารย์ คนรุ่นยายเราเคยต้องกราบหนังสือเมื่อเรียนเสร็จ

แต่ในขณะเตียวกัน คนไทยก็ยินตีจะทำบุญสุนทาน กับวัด กับพระกับคนพิการ หรือคนชรา มากกว่าที่จะส่งเงินไปทานุบำรุงโรงเรียนยากไร้ส่งเด็กยากจนเรียนหนังสือ หรือแม้แต่สนับสนุนโรงเรียนที่ตนเคยอยู่ มิชชันนารีอเมริกันท่านนั้นคงแปลกใจ

ที่เห็นคนมั่งมีในบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ใยดีช่วยเหลือการศึกษาของคนในประเทศ เพราะในสหรัฐ
พวกเศรษฐีสวนใหญ่จะบริจาคทั้งที่ดินและสินทรัพย์ให้แก่บรรดาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
แต่ถึงกระนั้น ครั้งหนึ่งเราก็เคยมีครูดีๆ

ที่เสียสละเพื่อนักเรียนของท่าน ไม่น้อยหนไปกว่าประเทศใด ก่อนที่ครูจะกลายเป็นติวเตอร์อย่างที่ แด่คุณครูด้วยความรัก

แด่คุณครูด้วยความรัก

Thais love to respect teachers, worship books but don’t care to support education. To the teacher with love .

One of the American missionaries. Who had a part in laying the foundation for the study at the beginning of the 20th century, once observed his pupils that sounded contradictory, but when they thought carefully And will see that it is true Even if we would compare teachers as hiring boats But we respect the teachers Granny, we used to have to bow to our books when we finished school.

But while they were together Thais have heard of making merit at the temple and the monk with the disabled or the elderly rather than sending money to support poor schools, sending poor children to school. Or even supporting the school that he was in That American missionary would be surprised.

Those who see rich people in our country are mostly ill-fated to help their education in the country. Because in the United States
the rich people of the park will donate land and assets to schools and universities. We once had a good teacher.

Sacrificed for your students No less than any other country Before the teacher becomes a tutor like To the teacher with love.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เพลง ใครหนอ

เพลง ใครหนอ แต่งหลายปีมาแล้ว เคยชมรายmรโทรทัศน์ที่ไปสัมภาษณ์บรรดาหนูน้อยทั้งหลายในวันเด็ก

หนึ่งในคำถามแปลกมาก คือถามวร้องเพลง ใครหนอ’ ได้ไหม
เด็กทุกคนที่ไห้สัมภาษณ์ตอบว่าร้องได้ บางคนที่กล้าหน่อยก็จะร้องให้ผู้สัมภาษณ์ฟัง
ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ร้องได้แล้วกันน่ะ
ครูโรงเรียนอนุบาลคนหนึ่งให้คำอธิบายว่า ใครหนอ’ เป็นหนึ่งในเพลงแรกๆ ที่ครูจะสอนให้เด็กร้อง และเป็นเพลงที่เด็กๆชอบมาก
ยิ่งถึงตอน
“คุณพ่อ-คุณแม่”
จะตะโกนเสียงดังกันเต็มที่
พอใกล้ๆ วันเด็กทีไร จึงนึกถึงเพลงนี้ทุกครั้งไป
วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กของประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๖

ความจริงเรามีวันเด็กกันตามคำชักชวนขององค์การสหพันย์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเหศแห่งสหประชาชาติมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๘ แต่เป็นวันจันทร์แรกของเตือนตุลาคมตามที่สหประชาชาติกำหนด

แล้วมาเปลี่ยนเอาช่วงปลายสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีคนเล่าให้ฟังว่า คำขวัญวันเด็กในสมัยจอมพลสฤษดิ์นั้นจะขึ้นจากเพลง ใครหนอ

ใครหนอ

Who’s that song, written many years ago Used to watch television programs that interviewed all the children on Children’s Day

One of the strange questions. Is asking “Who can sing”? All the children who interviewed said they could sing. Some courageous people can sing to the interviewer for clarity. Some are unclear. Some can sing.
One kindergarten teacher explained who ‘is one of the first songs. That the teacher will teach children to sing And it’s a song that children like very much.
Even when
“Father-Mother”
shouted loudly at the same time.
Near the children’s day, so think of this song every time
The 2nd Saturday of January has been Children’s Day in Thailand since 1963.

In fact, we have had Children’s Day in accordance with the persecution of the United Nations Organization for Child Welfare since 1948, but it was the first Monday of October warning as the United Nations stipulated.

Then changed to the late Marshal Sarit Thanarat, someone told me that Who is the slogan of Childhood in Field Marshal Sarit? Who is the song?

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วันพ่อไทย

วันพ่อไทย คนไทยเราจลองวันพ่อมายังไม่ถึง ๔๐ ปิดี เพราะเราเริ่มมีวันพ่อครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๒๓ วันพ่อของไทยกิดขึ้นอย่งราบรื่นไปัญหา คนไทยนลองวันพ่อกันนับแต่นั้นมา เพราะเป็นทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้อยู่หัวภูพลอดุลยช วันชาดีของไทย และวันพ่อไปพร้อมๆ กันแต่รองบางประเหศไม่ง่ายเหมือนของเราอเมริกาซึ่งมีวันพ่อเป็นประเทศแรๆ ในโลก เริ่มมี ไอเดีย เรื่อง วันพ่อไทย
รันฟอมาเมื่อ 800 กว่าปีที่แล้ว (คศอส๐๙) แต่กว่าจะผลักตันให้ทาง

การยอมรับเป็นวันพ่อแห่งชาติได้ ก็โน่น…ค.ศ.๑๙๖๖….หรือเกือบ ๖๐ ปี ต่อมา
ทำเหมื่อนคนอริกันไม่รักฬ่อ หรือพ่อไม่มีความสำคัญ แปลกแท้ๆอเมริกันให้ความสำคัญกับแม่ และเริ่มมีวันแม่อย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมือง ใครต่อใครกระตือรีอรันที่จะทำวันแม่เป็นทางการขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “วันพ่อ”

ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ก็ได้มีการประกาศจากรัฐบาลของประเทศไทยว่า “วันพ่อแห่งชาติ” ของประเทศไทย จะยังคงไว้ ให้เป็นวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีต่อไปตามเดิม

วันพ่อไทย

Thai Father’s Day, Thai people, we have tried Father’s Day to less than 40 PiDi, because we started with the first Father’s Day in 2523 B.E., Thai Father’s Day went smoothly. Thai people have tried Father’s Day ever since. Because it is both a birthday for His Majesty the King.

Phra Jae Hua Hua, Phuphon Adulyach Thai Tea Day And Father’s Day together But some countries are not as simple as ours. America, which has Father’s Day, is a country in the world started to have the idea of ​​
RunForma more than 800 years ago (09.09) but more. Will push for the way.

Acceptance is Father’s Day. Over there … in 1966 …. or almost 60 years later.
Doing like people do not love. Or father is not important Strange, Americans value their mother. And began having Mother’s Day informally since the Civil War era Somebody is excited to make Mother’s Day so fast.

Therefore, the 5th of December of every year is considered to be the same as the birthday of His Majesty the King. The Great Bhumibol Adulyadej the Great, is the “Father’s Day”.

On 8 December 2016, following the death of His Majesty the King Maha Bhumibol Adulyadej the Great, Borommarathbophit on October 13, 2016. It was announced by the government of Thailand that “Father’s Day” in Thailand will remain on December 5 of every year as before.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หลวงวิจิตรวาทการ

หลวงวิจิตรวาทการ แต่แม้จะหายสงสัยเรื่องความรักแล้ว ก็ยังอดสงสัยเรื่อง “จะร้อง
เพลงชาติไทยให้ใครฟัง?” ต่อไปไม่ได้
ลองเที่ยวถามมิตรักนักผลงดู ตามประสาคนชี้สงสัย ได้คำตอบ
นักเพลงที่ฝันไว้ในใจแต่วัยเยาว์ว่าจะเป็นนักร้อง แต่ต้องไปเรียน
หมอจนจบตามที่พ่อบังคับ บอกว่า eurcลeaใกษขึ้ ujceมrhหcs
“ไม่ต้องร้องให้ใครฟัง ร้องคนเดียวก็ได้ ร้องในห้องน้ำเสียงฟังก้อง
กังวาน ขลังเหมือนเสียงของสันติ ลุนผ่ หรือปาวารอตติ ฟังเสียงตัวเอง
แล้วรักชาติจนขนลุก เวลาถูสบู่ลูบไปเป็นเม็ดๆ เลย”ไล งนะคน
ส่วนนักพลงรุ่นน้องทำหน้ำเบื่อๆ ที่ต้องตอบคำถามเรื่องจะร้อง
เพลงชาติไทยให้ใครฟัง
“ไม่กังวล ไม่ร้องก็ได้ ไม่ค่อยชอบร้องเพลงชาติมาตั้งแต่เด็ก ร้อง
จบเมื่อไหร่เป็นต้องเข้าห้องเรียน เซ็งมาก ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับเพลง
ชาติไปชั่วชีวิต อยากจะแนะนำกระทรวงศึกษาฯ ให้เปลี่ยนมาร้องเพลง
ชาติตอนโรงเรียนเลิก เด็กๆ จะได้รู้สึกรักเพลงชาติและรักชาติมากขึ้น”
แต่นักเพลงที่มีลักษณะพิเศษตรงมองโลกแง่ร้ายได้อย่างน่าสยอง
มิตงดนnesะลิar
บอกว่า
“หากชาติล่มจมจริงๆ ก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องจะร้องเพลงชาติไทย
ให้ใครฟัง ไม่มีชาติแล้ว เพลงชาติก็กลายเป็นของไร้ค่คล้ายๆ รัฐธรรมนูญ
ปี ๔o” f ha uuuwhemrulneera ofy sau Aor monaces
เขาบอกว่า ถึงตอนนั้น คนไทยอาจต้องกระเสือกกระสนไปอาศัย
หรือทำมาหากินในลาว กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ หรือแม้
กระทั่งเวียดนาม ซึ่งหากหางานไม่ได้ก็คงต้องซัดเซขอทานพลางวิ่งหนี
เจ้าหน้าที่ซึ่งตามจับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพลางยู
เพลงที่ควรหัดร้องแทนเพลงชาติ ควรเป็นเพลงที่ใช้ประโยชน์ได้
อย่าง ‘พรานสัญจร ของครูเอื้อ สุนทรสนาน และ หลวงวิจิตรวาทการ

Luang Wichit Wathakan But even after missing the love matters Still wondering about “will cry
 Can anyone listen to the Thai national anthem? “
 Let’s try to ask Kermit to love the film. As a person who has questioned the answer
 A musician who dreamed of being a singer But have to go to study
 Doctor till the end as the father told me that eurc ea u u u u u rh u cs
 “Do not cry to anyone. Can sing it alone Singing in the bathroom, listening to the echo
 Magical resonance like the sound of Santi Lun Pha or Pavarotti Listen to your own voice
 Then the patriot until goosebumps When rubbing the soap and rub it into granules. “
 As for the senior students, boring That has to answer the question of how to sing

 Thai national anthem for anyone to listen to
 “No worries, no singing, I haven’t liked the national anthem since I was a child
 Whenever I finish having to go to the classroom, I am very sick and causing bad feelings about music.
 Lifetime Would like to introduce the Ministry of Education To change to sing

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง

แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง ? หลังจากประเทศไทยเริ่มแบ่งสีได้ไม่นาน ก็เริ่มมีคนโพสต์เข้าไป ตามชองโทรทัศน์บ่อๆ ว่า หากคนไทยเรามัวแต่ทะเลาะกัน อีกหน่อยจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง

นอกจากจะรักและเป็นห่วงชาติที่ทำท่าว่าจะแตกเป็นหลายฝึกหลายที่นำตามแรงกระตุ้นองบรรดาผู้มีอำนาจทั้งบนนภามหาสมุทร ให้ดินและบนดินในบ้านเมืองแล้ว ยัดจะเป็นกังวลว่าจะไม่ได้ร้องเพละชาตีให้ใครๆ

ฟังกำลังมองสัยว่ามิตรรักนักเพลงชาติที่ส่ง SMS เข้าไปย่างนี้ เป็นคนแบบไหน อาชีพไหนบ้างหนอ ในที่สุดก็มีเหตุผลให้คิดว่า คงจะเป็นนักเพลงสีขี้ม้าทั้งนี้เพราะอำนชาวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันย์ พศ.๒๕๕๒ ว่าเหล่าบิ๊กหหารผู้แข็งแกร่งด้วยงบประมาณเกือบสองแสนล้าน

ในยามเศรษฐกิจถล่ม ราชบาลโลก กลัวจะไมต้ร้องหลงชาติไทยให้ใครๆฟังหมือนกัน ถึงกับประกาศเปลี่ยนเวลาคาพรงชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ร้องเคารพกันทั่วท้วนไม่ตกหล่น แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง

ที่บิ๊กทหารกลุ้มใจมากที่สุด คือทหารบางคนร้องเพลงชาติไม่ได้อันนี้แปลกอยู่สักหน่อย เพราะคนไทยเกือบจะร้อยทั้งร้อยร้องเพลงชาติเป็นมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้น ไม่ทราบว่าทางกองทัพไปเกณฑ์ผิด เอาพม่า กะเหรี่ยง หรือโรฮิงญามาเป็นทหารกันแน่ จึงอาการหนักขนาดร้องเพลงชาติไม่ได้

And will sing a Thai national song for anyone to listen to

Who will sing the Thai national anthem? After Thailand started to divide the color shortly Began to post in According to the television channel that if Thai people are only arguing with each other A little longer. Who can sing a Thai national song?

Aside from love and concern for a nation that pretends to be broken into many practices, led by the impulse of those who have power on the ocean. Given the soil and the topsoil in the country Yat is worried that he won’t cry for anyone.

Listening, looking at the friendship that friendly love musicians send SMS. What kind of person is this profession? Finally, there is a reason to think that Probably a dark-colored musician. Because of the power, in early February 2009, that the Big Big people who were strong with a budget of almost two hundred billion.

When the world economy collapses, the government is afraid not to cry about the Thai nation for anyone to listen to. Even announcing the change of national time To make sure to respect each other and not fall.

The Big Foot is the most worried. Meaning that some soldiers can’t sing the national anthem. This is a bit strange Because the Thai people have almost played hundreds of songs from the head to the fist I do not know whether the army had wrongly recruited Burma, Karen or Rohingya as soldiers. Therefore in severe condition unable to sing the national anthem.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เครื่องดนตรี ต้องมีโน๊ตเพลงถึงจะบรรเลงได้

อันหมายความว่าต้องขุดท่อนไม้ด้วยมือ ถือกันว่าเป็นเครื่องดนตรีชั้นดี
(เซลโลตัวนี่ต่อมาพระเจนดุริยางค์ได้มอบให้กับศิษย์เอกชื่อคุณชลหมู่
ชลานุเคราะห์)
นอกจากจะมี เครื่องดนตรี พรั่งพร้อมแล้ว พ่อยังสั่งโน้ตและตำรา
เพลงจากเมืองนอกมาอีกมากมาย ลูกๆ ทุกคนของพ่อจึงซึมซาบดนตรี
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
พี่สองคนของปีเตอร์เล่นไวโอลินแนวหนึ่งและแนวสอง อีกนานปื
ต่อมา เมื่อได้ยินฝีมือไวโอลินของ Jascha Heifetz จากแผ่นครั่ง ปีเตอร์
ตระหนักว่าพี่เลโอของเขานั้น เก่ขนาดที่อาจเทียบได้กับนักไวโอลินเชื้อ
สายยิวคนนี้ที่เดียว
คุณผู้อ่านจะฟังเสียงแว่วหวานของไวโอลินจากยาส์ชา ไฮเฟต์ซ
ได้ในยุทูบ เผื่อจะนึกออกว่าพี่เลโอของปีเตอร์มีฝีมือยอดเยี่ยมขนาดไหน
น่าเสียดายที่ในวัยหนุ่ม พี่เลโอตัดสินใจไปตามหาญาติที่สหรัฐ
และหายสาบสูญไป ไม่มีใครได้ข่าวอีกเลย
คุณพระเจนดุริยางค์เล่าในภายหลังว่า ตอนเย็นเมื่อกลับจากโรงเรียน
อัสสัมชัญแล้ว เด็กชายปีเตอร์กับพี่ๆต้องฝึกดนตรีทุกวันเป็นวลา ๑ ชั่วโมง
ส่วนวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดของโรงเรียนคาทอลิก
สามพี่น้องต้อง เพิ่มรอบเช้า’ ด้วยการฝึกซ้อม ๒ ชั่วโมง และอีก ๓ ชั่วโมง
หลังรับประทานอาหารกลางวัน
ด้วยการฝึกฝนตามคำสั่ของพ่อยาขอบ ปีเตอร์กับพี่ๆ มีความ
สมารถพอที่จะร่วมกันบรรเลงแบบ ‘แชมเบอร์มิวสิก’ ออกงานขนาด
ค็ได้ เป็นที่เอ็นดูและชื่นชมของสังคมชาวตะวันตกในประเทศไทยเมื่อ
รั้นั้น พร้อมๆ กันคนไทยที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็มีโอกาสได้ยินความ
พล้วพราวของดนตรีต่างชาติไปด้วย
ต อบอวลด้วย เครื่องดนตรี คลาสสิก
วันเยาว์ของเด็กชายปีเตอร์ ไฟต์
ชิตะวันตภายในบ้าน และดนตรีไทยใน ‘ยุคทอง นอกบ้าน
เขาเติบโตท่ามกลางความเป็นฝรั่งแท้ของพ่อ และความเป็นไทย

Which means having to dig logs by hand Regarded as a good musical instrument
 (This cell phone later, Phra Jane Orchestra was given to a student named Khun Chon Mu Mu
 Chalanukroh)
 In addition to having a complete musical instrument Father also ordered notes and texts.
 Many more songs from other countries, so all of my father’s children absorbed the music
 Both theoretical and practical
 Two of Peter’s brothers played the violin one and the other two for a long time.
 Later, upon hearing the Jascha Heifetz’s violin, from Peter Slough’s wax sheet
 Realizing that his elder Leo About the size that can be compared to a violin player


 This Jewish one.
The reader will listen to the sweet sound of the violin from Yasha Tea Fife.
 In YouTube, in case you can think of how great Peter Elder Leo is.
 Unfortunately in youth Leo decided to look for relatives in the United States.
 And disappeared No one heard the news again.
 Phra Chenduriyang later recalled that In the evening when returning from school
 Assumption already Peter and the elder boys have to practice music every day for 1 hour.
 As for Thursday and Sunday Which is a Catholic school holiday
 Three brothers must Add Morning ‘with 2 hours practice and another 3 hours

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ออกเดินทางไปผชิญโชคใน ดินแดนสหรัฐ

แทนที่จะตั้งรกรากใน ดินแดนสหรัฐ อย่างที่ไฝ่ฝันไว้แต่แรก พ่อกลับเปที่ง
ใจ เริ่มออกเดินทางไปผชิญโชคใน ดินแดนสหรัฐ อีกก็ที่หณน
คราวนี้จุดหมายของพ่อคือเอเชีย
พ่อของเด็กชายปีเตอร์มาถึงประเทศสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็
พระจอมเกลัจอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พศ.๒๙๑๐
ความตั้งใจแรกของพ่อจะเป็นว่ามาทำการค้าหรือประกอบการงาน
ไศไม่แน่ชัด แต่ความสามารถทางดนตรีทำให้พ่อกลายเป็นเพื่อนกับกงสุ
อเมริกันในเมืองไทย (ในครั้งนั้นยังเป็นแค่กงสุล ไม่ใช่ทูต) นินง
ผู้นี้ช่วยให้พ่อได้งานเป็นครูสอนนักดนตรี
แตรวงที่วังหน้า
อี กในช่วงนั้นประเทศสยามกำลังนิยมแตรวงและมีฝรั่งเข้ามาสอน
ดนตรีอยู่บ้างแล้วประปรายนสพะลอมคอ น
ยรั เมื่อตั้งใจลงหลักปักฐานในมืองสยาม พ่อถูกตาถูกใจสาวไทยเชื้อ
สายมอญชื่อแม่ทองอยู่ จึงอยู่กินกับสาวเชื้อมอญผู้นี้ จนให้กำเนิดลุกชาย
๓ คนคือเลโอ พอล และปีเตอร์พ
พ่อเริ่มถ่ายทอดวิชาดนตรีให้ตั้งแต่บรรดาลูกชายยังตัวเล็กๆ
พอลและเลโอได้เรียนไวโอลินทั้งคู่ ปีเตอร์ซึ่งเป็นน้องสุดท้องก็ได้
เรียนไวโอลินและเปี๊ยโนเหมือนกับพี่ๆ แต่ต่อมา เมื่อพ่อเห็นว่าปี่เตอร์เริ่ม
ตัวโตกว่าพี่ๆ และมีก้านนิ้วยาวพอ ฟอจึงฝากเพื่อนฝรั่งนักธุรกิจให้ช่วย
ซื้อเชลโล (cello) มาจากอิตาลี เพื่อให้ปีเตอร์ได้หัดเล่น
จะว่าไป เชลโลมีอะไรคล้ยๆกับปีเตอร์ เด็กชายปีเตอร์ตัวใหญ่
กว่าที่ๆ แต่ก็เป็นลูกตระกูลไฟเอทเหมือนกัน ส่วนเครื่องดนตรีที่เรียกว่า
ชลโล นั้น แม้จะมีขนาดใหญ่โต แต่ก็อยู่ในตระกูลไวโอลินนั่นเอง เพราะ
ชื่อเต็มของมันคือ voloceo เพียงแต่สมัยนี้ไม่มีใครเขาเรียกกันแล้ว
ในปัจุบันลูกจีนชื่อ Yoyo Mอ เป็นหนึ่งในนักสีเซลโลชื่อดังที่สุด
ในโลก
เซลโลตัวที่พ่อซื้อให้ปีเตอร์ เป็นเชลโลที่ด้านหลังใช้ไม้ชิ้นเดียว

Instead of settling in the United States of America as originally dreamed of Father returned to
 The heart began to depart for another fortune in the United States.
 This time, my father’s destination was Asia.
 The boy’s father Peter arrived in Siam during the reign of King Somdej.
 Phra Chom Kluak was the head of the 4th reign on 2910 B.E.
 The first intention of the father is whether to trade or do work.
 Isn’t clear, but his musical abilities make Dad become friends with Kongsu.
 Americans in Thailand (At that time he was only a consul, not an ambassador)

This person helped his father get a job as a musician teacher.
 The horn of the palace
 Ek during that time, Siam was popular with brass bands and foreigners came to teach.
 Some music already sporadic
 When accidentally settling down in Siam Father was pleasing with Thai girls.
 Sai Mon is named Mae Thong Yu. Therefore living with this Mon-haired girl Until giving birth to a male rose
 3 people, Leo Paul and Peter May
 The father began to transfer music courses from his youngest sons.
 Paul and Leo studied both violins. Peter, who is the youngest
 Learned violin and piano like the older brothers, but later when my father saw that Pi started

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดินแดนที่คนยุโรปในครั้งนั้นเรียกว่า The New World

ชนชาติต่างๆ พอเริ่มเป็นหนุ่มหมาดๆ พ่อกับญาติๆ หลายคนก็ทิ้งบนเกิด เดิน
แสวงโชคในอริกา ดินแดนที่คนยุโรปในครั้งนั้นเรียกว่า The New
World หรือโลกใหม่ เพราะในยุโรปมื่อ ๑๐๐ กว่าปีที่แล้วมีทั้งการกดชื่
ทศชั้นสูงและการกีดกันทางศสนา ยากที่ขาวบ้นธรรมดาจะวหน้
ยไดิบได้ดี คนหนุ่มสาวจึงเต็มใจจะไปหาชีวิตที่ดีกว่าในโลกใหม่
ไม่ผิดจากที่คนไทยครั้งก่อนยินดี ไปตายเอาดาบหน้า
พีดูมีทั้งความแข็งแกร่งของวัย มีทั้งความสามารถทางดนตรีติดตัว
ลังป็นไปได้ที่พ่อจะไปหาความรุ่งเรื่องในอเมริกา
แต่เมื่อพ่อไปถึง โลกใหม่ที่ว่ากำลังกลายเป็นดินแดนแตกแยก รัฐ
ต่ๆ และบรรดาประชาชนที่เคยร่วมความสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อรบ
กับอังกฤษ จนก่อตั้งประเทศใหม่ขึ้นได้ กลับเริ่มมีความขัดแย้งทั้งในเรื่อง
กรมือง การค้า เรื่องทาสและอื่นๆ จนกลายเป็นสงครามกลางเมือง
สงครามกลางเมืองในประเทศที่คนไทยเคยขนานนามว่า ‘สหปาลี
ฐยเมริกา เกิดขึ้นใน พ.ศ.๒๔๐๔ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ชนชาติต่างๆ ที่มุ่งหวังจะเข้าไปทำมาหากินในอเมริกา กลับตกอยู่
ท่ามกลางความขัดแย้งนี้ด้วยโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ต้องเลือกข้างไปตาม
สถานการณ์
ในขณะที่คนมีงินสามารถจ้างให้คนอื่นเป็นทหารแทนตนได้ บรรดา
ผู้มาตั้งรกรากใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ขัดสนอยู่แล้วกลับยินดีที่จะได้เป็นทหาร
พราะมีทั้งอาหารละเสื้อผ้ อีกทั้งยังมีงินคือนให้ด้วย แม้จะน้อยนิด
แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลย
พ่อยาขอบได้เข้าร่วมเป็นทหารในกองทัพฝ่ายเหนือของประธานา
ริมตีสินคอล์น พื่อรบกับฝ่ยไต้ซึ่งนิยมการมีทาส
สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงใน พ.ศ.๒๔๐๘

When people began to be young, many father and relatives left on the walk.
Make a fortune in America The land in Europe at that time was called The New.
 Mrd or the New World, because in Europe more than 100 years ago, there were both press
 Noble and religious deprivation Difficult to see
 Young people are willing to find a better life in the new world.
 Not different from the previous Thai people happy Die
 Phi Du has both the strength of his age. With both musical talents
 It is possible that Father will find the glory in America.
 But when Father arrived The new world that states are becoming a divided land.

 And all the people who used to join together in unity to fight
 With England until establishing a new country Instead, there were conflicts in both matters.
 Trade in slavery and others Until it became a civil war
 Civil war in a country that Thai people have dubbed the ‘Sahapali
 Thyrica was born in 1941, coinciding with the reign of King Rama III.
 Brave Head Rama 4
 The nations that look forward to making a living in America fall back.
 In the midst of this conflict too Causing him to choose which side to follow
 situation

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุณูปการของคุณพระเจน ดุริยางค์

วงดลตรี ดุริยางค์

คุณูปการของคุณพระเจน ดุริยางค์
จึงมีมากมายกินกว่าเพียงการประพันธ์
ขอร้องแกมบังคับให้ทำใน พศ 2475
แต่หากมองให้ลึกซึ้งถึงที่มาของบรคทนนี้ ก็ต้องเปิดย้อนไปที่
หน้าประวัดิวันยาว์ของท่าน แล้วจะรู้สึกได้ว่า สุภาพบุรุษ
พระเจนฯ คือผู้ที่มอบของขวัญระดับ
ที่ชื่อ Jacob Feit ท่านบิดาของคุณพระเจนฯ
ชาติไห้แก่ประเทศสยามโดยแท้
ดังนั้นจึงต้องขอยิ้มเรื่องราวจาก วันยาว์ของคนใหญ่ หนังสือ
ขายดีของสำนักพิฑ์มดิชนมาเล่าต่อให้ฟังตรงนี้
ในวันเยาว์…
เด็กชายปีเตอร์ดยินพพูดกับเขาและพี่ชายสองคนเสมอว่
“จงอย่าได้คิดยึดคนตรีเป็นอาชีพป็นอันขาด”
เหตุผลสำคัญของพ่อคือ
“คนไทยไม่ได้รักดนตรีจริงๆ เล่นสนุกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทิ้ง”
ในประเทศที่คนไม่ได้ให้ความสำคัญการดนตรีอย่งจริงจัง ผู้ที่ยึด
อาชีพนี้ย่อมจะไม่ได้รับการนับถือ อีกทั้งยังไม่ได้คตอบแทนอันสมควรด้วย
เพราะไม่ต่างกันจากพวกที่ ต้นกินรำกิน ลักกี่มากน้อย
ประหลาดนัก ในขณะที่พ่อย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องนี้ แต่พ่อก็เคียวเข็ญ
ให้ลูกชายทั้งสามคนฝึกซ้อมดนตรีทุกวี่วัน
ทุกวีวันจริงๆ
ปีเตอร์กับพี่ๆ คือพอลและเลอ จะได้ “เว้นดีดซ้อมดนตรี” บ้างก็
เฉพาะวันคริสต์มาสและวันปีใหม
พ่อนลองคริสต์มาสและใหม่ของชาวตะวันตก ไม่ใช่วันสงกรานต์
อย่างคนไทยทั่วๆ ไป เพราะพ่อเป็นฝรั่ง
พ่อยาขอบ สb) ของปีตอร์ กิดในมือง โทer ซึ่งอยู่ทางตะวัน
ตกเฉียงใดของเยอรมนี้ในปัจุบัน (สมัยนั้นยอรมนี่แยกเป็นแคว้นเล็กๆ

ดุริยางค์

Khrong Khrong’s orchestra
 Therefore there is plenty to eat than just
 Begging to be forced to do so in bcat
 But if you look deeply at the origin of this personality Had to open the path to
 The face of the drug of the day. And will feel that Supha
 Phra Jane is the person who gives gifts
 1 Name Jacob Feit, Father of the King
 Truly retribution for Siam


 Therefore have to ask to smile from the story One Day of the Big Book
 The bestsellers of the Dijon School, tell us here
 On a young day …
 The boy Peter Nip always spoke to him and the two brothers that
 “Do not think of taking a third person as a career lacking.”
 The important reason of father is
 “Thai people do not really love music. Played for a while and then abandoned “
 In a country where people don’t t

ake music seriously, people who hold
 This profession will not be respected. And also not receiving a reasonable compensation as well
 Because it is no different from how many trees eat and eat
 Strange as the father repeated and repeated this story But my father was sick
 Have the three sons practice music every day
 Every day
 Peter and the brothers, Paul and Le, will get “except to rehearse the music.”

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่