เพลงรักของชาวฮาวาย

เพลงรักของชาวฮาวาย ที่ฝรั่งเซียนเนื้อภาษาอังกฤษชื่อตั้งเดิมของเหลง Hawaian Wedding Song คือ Ke Kal Nei ซึ่งแปลสั้นๆ ว่า “คอยเธอ” เนื้อร้องประกอบ ‘อะอิ-คุ-อู’ ของฮาวายมีให้คันกันได้ในวิกิพีเดีย

เหมาะสำหรับใครๆ ที่สนใจจะร้องเล่น เพราะภาษาชาวายไม่ยากเย็น อะไรนักหนา ภาษาเขียนก็ใช้เพียง ๑๒ ตัวอักษร เด็กอนุบาลเมืองไทยได้ยินแล้วคงอยากไปยู่ฮาวาย จะได้ขึ้นประถมหนึ่งเร็วขึ้นอีกเนื้อเพลงภาษาฮวายที่เห็น แปลสั้นๆ แบบทวิตเตอร์ได้ว่า

“คอยมานาน ดีไจที่ได้เจอแม่มาสัยมะลิสุดหอมสุดล้ำค่า สุดที่รักชั่วฟ้าดินสลายของนั้น”
แน่ะ..นั้น ง่าย ได้ใจความครบครัน โดยใช้แค่ ๘๐ ตัว (รวมวรรค) หลง Ke Kal Ne นี้ถูกประพันเริ่มเมื่อ ค.ศ.๑๙๒๖ หรือว่า ๔๔ ปีแล้ว ผู้เขียนคือคุณ Chares E. king ซึ่งถือเป็นหนึ่งในครูคนสำคัญ

ของดนตรีฮาวาย และถึงแม้จะมีชื่อเสียงรียงนามเป็นฝรั่ง แต่คุณชาร์ลก็ชี. คิงนั้นเป็นฮาวาเอี้ยนโดยกำเนิดที่เตียว ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช เพลงรักของชาวฮาวาย

เพลงรักของชาวฮาวาย

Hawaiian Love Songs

Hawaiian love songs In Western English, the original name of Hawaian Wedding Song is Ke Kal Nei, which translates to “Waiting for you.” The lyrics of Hawaii’s ‘Aiku-U’ are available on Wikipedia.

Suitable for anyone Who are interested to sing Because the Yawi language is not that difficult. The written language uses only 12 letters. Kindergarten children in Thailand have heard and probably want to go to Hawaii. Will get to elementary school, faster, another Hyy lyrics that can be translated short Twitter like that:

“Waiting for a long time, met Jaime’s mother, the most fragrant and precious jasmine. That beloved endlessly. “
Yeah .. It’s easy to get to perfection by using only 80 characters (including paragraphs). This lost Ke Kal Ne was started in the year 1926 or 44 years. And the author is Chares E. king, one of the important teachers.

of Hawaiian music And although famous as a foreigner But Mrs Charles also nonsense. King is a hawaiian born of Tia Suphasiri Suphan Pharmacy, Hawaiian love songs.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่