เพลงสมัยสงคราม The Batle Hymn of the Republie

The Batle Hymn of the Republie เป็นหนึ่งในมะลิซ้อนที่ว่า
สงครามกลางเมือง หรือ Civil พar ของสหรัฐ
เพราะเป็น เพลงสมัยสงคราม
เกิดขึ้นมื่อคนอริกันเริ่มฆ่ากันเองเมื่อกว่า ๑๕๐ ปีมาแล้ว
เพลงในสมัยสงครามกลางเมืองในสหรัฐ (ค.ศ.๑๘๖๑~๑๘๖๕) The
Battle Hymn of the Repubic เป็นเสมือน ‘เพลงชาติ’ ของฝ่ายเหนือ
(ฝ่าย Republic) ส่วนฝ่ายใต้ (Confederacy) มีเพลงชื่อ Dixie ซึ่งท่วง
ก่นองฮึกเหิมกว่ามาก
แ สงครามครั้งนั้นมีฝ่ยไต้รบรากับฝ่ยเหนือ ซึ่งมีประธานาธิบดี
ลิบคอสนป็นผู้นำสงครามนี้ เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า The Brothers’War
คือสงครามระหว่างพี่น้อง คนชาติเดียวกันฆ่าฟันกันเอง
นอกจากสงครามพี่น้องแล้ว ยังเป็นสงครามของโรงเรียนนายร้อย
แห่งอเมริกาด้วย เพราะ West Point ก่อตั้งมาก่อนสงครามร่วม ๖๐ ปื
นายทหารของทั้งสองฝ่ยจึงล้วนเป็นลูกเวสต์ปอยต์ด้วยกันทั้งสิ้น ใครนึก
ไม่ออกให้คิดภาพนายทหารที่จบจากโรงเรียนนายร้อย จปร. ต้องแบ่งฝ่าย
แล้วฆ่ากันเอง จะรู้สึกได้ว่านเศร้าปานใด
คนทั่วไปมักมองแค่ผิวๆ แล้วเข้าใจว่าที่รบกันเพราะฝ่ยไต้อยากมื
ทาสไว้ใช้แรงาน ส่วนฝ่ยเหนืออยากให้เลิกทาส แต่เหตุผลที่แท้จริงของ
สงครามกลางเมืองในครั้นั้น อยู่ที่ผลประโยชน์ของคนกลุ่มต่างๆ ที่ซ่อน
เร้นไว้มิดชิดด้วยประโยคเดียวคือ ลกดิม
“ทำเพื่อชาติ”
ได คนชั่วรู้ซึ้งพอๆ กันกับคนดี ว่ความอยากเป็นใหญ่ ความตะกลาม
ในอำนาจและงินตรานั้นชั้นคลั่สกปร จึงต้องคลุมไว้ด้วยสีน้ำงิน แดง
และขาวของธงชาติ รูลhมกล
เหมือนๆ กับที่ทหารในสงครามกลางเมืองของสเปนเคยพูดไว้ไม่มี
ผิด ว่ศพคนถ่อยนั้น หากคลุมด้วยธงชติก็จะกลายเป็นศพฮีโรได้ง่ายๆ
อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของสหรัฐ สู้จนสุด
กำลัง เป็นตายไม่ยอมให้ประทศแยกออกเป็นเสี่ยงๆ เพราะเชื่อว่าบ้าน

เพลงสมัยสงคราม

เพลงสมัยสงคราม

The Batle Hymn of the Republie is one of the jasmine that says
 Civil War or Civil Rights of the United States
 Because it was war music
 It happened when the Aricans began to kill each other more than 150 years ago.
 Songs during the American Civil War (1861 ~ 1865) The
 Battle Hymn of the Repubic is like the ‘national anthem’ of the north.
 (Republic) and Confederacy has a song called Dixie.
 Kong is more energetic
 In that war, there was a battle with the north. Presidential
 Libby is the leader of this war. Also known as The Brothers’War
 Is a war between brothers The same people kill each other.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่