เพลงเพื่อจิตวิญญาณ AMAZING GRACE

AMAZING GRACE เพลงเพื่อจิตวิญญาณ
และการเลิกทาส แผลจังตหนำที่คร
Amazing Grace เป็นหนึ่งในเพลงศาสนาที่ดังมานับร้อยปีคว่วาม
คนสมัยใหม่นำมาใช้เป็นเพลงโฆษณารถยนต์และสินคอื่นๆ อีก
ฟัง แถมยังไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
หลายอย่าง ด้วยมีท่วงทำนองไพเร
เพราะเป็นเพลงเก่าที่มีมาก่อนกฎหมายลิขสิทธิ์จะเกิดด้วยซ้ำมน
นลแมปในลิกลลินคนมก็นอห
ของดี…ที่ฟรีนั่นไง นอก
ทำนองเพลงนี้มาจากไหนไม่มีใครทราบแน่นอน ฝรั่งเดาๆ กันว่าอาจ
เป็นเพลงเก่าแก่ของสก๊อต หรือเพลงของทาสผิวดำ
แต่คนที่ใส่เนื้อร้องลงในทำนองแสนไพเราะนี้ คือสาธุคุณจอห์น
นิวตัน ซึงเป็นนักบวชซาวอังกฤษ
นอกจากจะไสเนื้อร้องแล้ว ท่นอาจจะปรับปรุงทำนองบ้างเล็กๆ
จะเป็นมิตรรักนักเพลงเอาการอยู่ มีเพลงสวดสรรเสริญ
น้อยๆ เพราะดูท่วจะเป็นมี
พระเจ้า (hym) หลายเพลงซึ่งเป็นผลงานของทน
ท่านสาธุคุณจอหนกิดเมื่อ ค.ศ.๑๗อ๕ เป็นบุตรของนักเดินเรือ มี
มารดาเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนา แต่เธอด่วนเสียชีวิตไปตั้งแต่ลูกชาย
ยังตัวเล็กๆ เพลงเพื่อจิตวิญญาณ

AMAZING GRACE song for the soul
 And the abolition of slavery Wound
 Amazing Grace is one of religious music that has been famous for hundreds of years.
 Modern people use it as music, advertisements, cars and other goods.
 Listen and also do not have to pay royalties.
 Many with pire melodies
 Because it is an old song that existed before the copyright law would even occur
 The map in Liglin, the people of England
 Good things … that’s free. Outside.
 Where does this melody come from? Nobody knows for sure. Westerners might guess that
 It’s an old Scottish song. Or songs of black slaves
 But those who put the lyrics in this beautiful melody Is Reverend John
 Newton, who was a British soundtrack
 In addition to shaking the lyrics You may have made some minor adjustments.
 Be friendly, love the musician. With hymns
 Little because it looks like there is
 God (hym) many songs which are the works of Bear
 Reverend Janchanakit, 1774 is the son of a navigator.
 Mother is a religious person. But she urgently died since the son
 Still small

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่