วิลเลี่ยม วิลเบอร์ฟอร์ซ ก้าวไกลไปเป็นนายกรัฐมนตรี

วิลเลี่ยม วิลเบอร์ฟอร์ซทั้งหน้าตาดี ทั้งมีการศึกษา
มิหนำซ้ำยังเป็นนักพูดที่มีเสน์ห์จับใจคนฟังว่ากันว่าความสามารถขนาดเกินวิลเลี่ยมนั้นก้าวไกลไปเป็นนายกรัฐมนตรีของ แผ่นดิน ได้อย่างสบายๆ

ยกย่อง แผ่นดิน ของตนว่าเป็น
The Land of the Free เริ่มมองเห็นว่า แต่
จริงแล้ว แดนแห่งเสรีภาพ
เป็นแดนสุดโหดสำหรับพวกทาสจากแอฟริกา

คนอเมริกันจำนวนมากจึงเริ่มเข้าร่วมในขบวนการเลิกทาสจนสำเร็จลง
หลังจากการต่อสู้อันยาวนานมนอติผต่มละคด
ประธานธิบดีอับราฮัม ลินคอลันของสหรัฐ เป็นผู้หนึ่งที่มีวิลเลี่ยม
วิลเบอร์ฟอร์ซเป็นฮีโร่ประจำใจ ใcคอลรักว
การพยายามเลิกทาสของลินคอล์นมีผลกระทบใจผู้คนในประเทศ
ต่างๆ รอบโลก รวมทั้งประเทศไทย อย่างที่มีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เคยมีพระราชสาส์นไปว่า ทางเมือง
ไทยยินดีจะส่งช้างไปช่วยในการรบกับฝ่ยนิยมทาส ถ้าท่านประธานา
ริบดีต้องการ นหอมกำน้ำดกลลืยกคฝใจนินงลิต
คนไทยเราเองมีวาสนาได้หลุดพ้นจากความเป็นทาสโดยสมบูรณ์
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระราชโอรสแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ พระ
มหากษัตราธิราชซึ่งทรงตระหนักว่า แท้จริงแล้วผสกนิกรก็เป็น เพื่อน
มนุษย์ของพระองค์
bilb woy vee mege hehiepurer
อย่างที่บอกไว้แต่ตันนั่นแหละ หากไล่เรียงตามเส้นทางแห่งความ
สำเร็จในกรเลิกทาส ที่ผูกโยตัวยกัน จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง จาก
ประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง บางที่แรงบันดาลใจในการเลิกทาสของ
สยาม อาจสาวไปถึงทนศาสนาจารย้จอหน นิวตัน ในฐานะผู้เริ่มจุด
ประกาย หากเป็นเช่นนั้น เพลง Amazing Grace คงจะอะเมซิ่งยิ่งกว่า
ที่ใครๆ คิดกัน

William Wilberforce, both good-looking With education
Besides being a talker with a sense of charm, it is said that William’s ability is too far to easily become prime minister of the land.

Praising their land as
The Land of the Free starts to see that
Actually, ‘the land of freedom
Is a brutal land for slaves from Africa
Many Americans began to successfully participate in the abolitionist movement.
After a long fight, the motto is different.
President of Abraham Lincoln United The one who has William
Wilberforce is a favorite hero in the world.
Lincoln’s attempted abolition of slavery affects the people of the country.
Around the world, including Thailand As there is evidence that His Majesty
King Rama IV once had a royal message saying that the city
Thailand is willing to send elephants to help in the battle with the Slave favorists. If the president
Ribdee wants the fragrant oil.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่