แร็ป

แร็ป คือการพูดในลักษณะคล้องจองเข้ากับจังหวะของเพลง ส่วนใหญ่ใช้จังหวะเร็ว มันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของวัฒนธรรมฮิปฮอป

แร็พคือการร้องเพลงที่เป็นจังหวะชนิดหนึ่ง การตะโกนและเนื้อหาของเพลงที่มีความหมายและสัมผัสรวมถึงการเน้นทิศทางจังหวะโดยใช้จังหวะกลองอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคการสุ่มตัวอย่างสำหรับงานดนตรีอื่น ๆ

การแร็ปมีการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก Kool Herc ฮิปฮอปชาวจาเมกาจากนิวยอร์กเริ่มพูดบนแทร็กเต้นรำในฮอลล์ ในช่วงทศวรรษ 1970 จนถึงปี 1980 ความสำเร็จของ Run-DMC ได้เปิดกว้างสู่วงการเพลงแร็พในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ฮิปฮอปได้เข้าสู่กระแสหลัก ในยุค 2000 ฮิปฮอปใต้ดินเริ่มใช้จังหวะที่ซับซ้อนมากขึ้น ท้วงทำนองในการพูด

บทกวีที่ซับซ้อนและการเล่นคำอย่างสร้างสรรค์เนื้อเพลง Rap มักแสดงให้เห็นถึงชีวิตบนท้องถนนที่ฮิปฮอปถือกำเนิดขึ้น รวมกับการอ้างอิงถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมและคำแสลงต่างๆของฮิปฮอป

แร็ป

Rap is speaking in a rhyming manner into the rhythm of the song. Most of them use a fast rhythm. It is part of the elements of hip-hop culture.

Rap is a kind of rhythmic singing. Shouting And the content of the song that has meaning and rhyme Including focusing on rhythm direction By using electronic drum rhythms and sampling techniques for other music work

Rapping has evolved both inside and out. Of New York-based Jamaican hip-hop Kool Herc began speaking on dance hall tracks. In the 1970s until the 1980s the success of Run-DMC Has opened up to the rap music industry By the late 1990s, hip-hop had entered the mainstream. In the 2000s, underground hip-hop began to use more complex rhythms. Protest the melody in speaking

Complex poetry And creative play of words Rap lyrics often portray the street life where hip-hop was born. Combined with references to popular culture And various hip hop slang

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่